Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредити

Период на погасяване: от 1 до 3 години. Пример: ГПР по кредит в размер от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 49.02%. ГПР зависи от срока и ползваната сума. ГЛП за кредит от 3000 лв. за срок от 12 месеца е 40%. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия срок и не се променя. ... виж повече
Пример при променлива лихва: Размер на кредита - 20 000 лв., Месечна вноска - 237,40 лв., Срок на кредита - 10 години, Обща дължима сума - 28 488 лв., ГПР – 7.76% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 7,50%, без такса за разглеждане на документи и отпускане на кредита. ... виж повече
Пример при променлива лихва: Размер на кредита - 20 000 лв., Месечна вноска - 237,40 лв., Срок на кредита - 10 години, Обща дължима сума - 28 488 лв., ГПР – 7.76% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 7,50%, без такса за разглеждане на документи и отпускане на кредита. ... виж повече
Пример: Размер на кредита - 5 000 лв., Месечна вноска - 57.80 лв., Срок на кредита - 10 години, ГПР – 9, 47% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 6,90%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 20 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет ДСК Флекси – 5,50 лв., Бр... виж повече
Пример при променлива лихва: Размер на кредита - 10 000 лв., Месечна вноска - 111,27 лв., Срок на кредита - 10 години, Обща дължима сума - 13 352,79 лв., ГПР – 7.54% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 6,05%, такса за разглеждане - 100 лв.; месечна такса за обслужване на разплаща... виж повече
ГПР 7.23%, изчислен при ползване на 20 000 лв., срок 120 месеца, лихва 6.99%. Без такса за разглеждане и управление на кредита. Месечна такса за пакетна сметка 5.99 лв. Месечна вноска 232.11 лв. ... виж повече
ГПР 6.85% - изчислен при одобрен и изтеглен 20 000 лв. кредит при срок 120 месеца, лихва 5.89%. Еднократни такси: 25 лв. и 0.50% за усвояване. Други такси: месечна такса 3.25 лв. и годишна такса 39 лв. ... виж повече
Пример при променлива лихва: Размер на кредита - 10 000 лв., Месечна вноска - 112,28 лв., Срок на кредита - 10 години, Обща дължима сума - 13 473,59 лв., ГПР – 7.20% изчислено на база следните такси и лихви: Променлива лихва – 6,25%, такса за разглеждане - 130 лв.; месечна такса за обслужване на разплащателна... виж повече
ГПР 8.03%, изчислен при ползване на 20 000 лв., срок 120 месеца, лихва 7.60%. Такса за разглеждане и управление на кредита 125 лв. Месечна такса за пакетна сметка 5.99 лв. Месечна вноска 238.45 лв. ... виж повече
ГПР 5.34%, изчислен при ползване на 20 000 лв., срок 120 месеца, лихва 4.44%. Еднократна такса 25 лв. и еднократна такса при усвояване 0.50%. Годишна такса – 39 лв. и месечна такса управление 3.25 лв. ... виж повече
При потребителски кредит с размер 20 000 лв., срок 84 месеца и годишен лихвен процент 6.90%, ползване на Пакет Живот Плюс, и с превод на работна заплата по сметка в Банката, ГПР е 7.81%, месечна вноска по кредит 310.35 лв.,обща дължима сума 26 588.73 лв. ... виж повече
Пример: при изтегляне на кредит в размер на 2 000 лева за срок от 12 месеца, месечната вноска ще бъде 206.12 лв, а крайната сума за връщане възлиза на 2 473.38 лв. ГЛП 41.16%. БЕЗ НИКАКВИ ТАКСИ. ... виж повече

Подкатегории

Сравнение на потребителски кредити