Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит с ипотека в лева | Райфайзенбанк | Нецелеви - за покупка, рефинансиране или текущи нужди | Без превод на заплата | Пакет Комфорт и Сигурност +

Потребителски кредит с ипотека в лева | Райфайзенбанк | Нецелеви - за покупка, рефинансиране или текущи нужди | Без превод на заплата | Пакет Комфорт и Сигурност +
Организация: Райфайзенбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 1000 лв.
Максимална сума 200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор при предоставяне на всички документи.
Пояснения
Пояснения Задължително изискване - постоянен трудов договор.
Без ангажимент за превод на заплата в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За рефинансиране.
За ремонт и подобрения.
За текущи нужди.
Гратисен период Не се допуска гратис за главница и за лихва.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Фиксирана лихва за 1 г. - 4.20%.
Вид лихва След първата година, лихвата е плаваща и се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита За разглеждане на документи се начислява такса от 0.25%, минимум 120 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за пакет Koмфopт- 4.90 лв.
Включените услуги в пакета, ще бъдат обсъдени при заявяване на консултация.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 1%, минимум 100 лв. - при промяна на ценови условия.
100 лв. - при промяна на неценови условия.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Цената за изготвяне на експертна оценка се определя от оценителското бюро, ангажирано за изготвяне на оценката.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Без такса за правно обслужване.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат коментирани лихвата и таксите на банката.
Отстъпки и промоции Възможно е допълнително договаряне.
Застраховки
Информация за застраховане Застрахователен пакет Сигурност +.
Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот 0.043% месечно върху размера на кредита.
Покрити са всички основни рискове.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.100% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Застраховател може да бъде избран от кредитополучателя.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Максимум 50% кредитоспособност.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 75% от определената пазарна цена на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата Без превод на заплата в Райфайзенбанк.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на жилищен или нежилищен недвижим имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  65 г. за жените и 65 г. за мъжете е максималната възраст при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и коментар на всички условия.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие при въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Без превод на заплата в банката.
Висок процент на финансиране до 75%.
Фиксирана лихва за първата година.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 30 000 лв. със срок на погасяване 10 г., без превод на заплата по сметка в банката: Месечна вноска по кредита – 306.60 лв., лихвен процент – 4.20%, ГПР - 5.99 %. Oбща сума, дължима от потребителя в края на периода на кредита – 39 563.42 лв.