Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит с ипотека в лева | Райфайзенбанк | Покупка на жилище, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Финансиране до 75%

Потребителски кредит с ипотека в лева | Райфайзенбанк | Покупка на жилище, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Финансиране до 75%
Организация: Райфайзенбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 1000 лв.
Максимална сума 200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи за доходите и за имота, който ще бъде ипотекиран в полза на банката.
Пояснения
Пояснения Изискване към кредитоискателите е да са работещи на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка.
За ремонт и реконструкция.
За рефинансиране на аналогични кредити.
За покриване на текущи нужди.
Гратисен период Не се разрешава гратисен период.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 5.95% - фиксирана лихва за 1 г.
Вид лихва След първата година се начислява променлива лихва, която се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Еднократна такса за разглеждане на искане за кредит - 0.25%, минимум 120 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет За откриване на разплащателна сметка - 5 лв.
За месечно обслужване на сметката - 3.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на ценови параметри - 1%,минимум 100 лв.
При предоговаряне на неценови условия - 100 лв. фиксирана такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Цената се определя от оценителя, който ще изготви пазарната оценка на имота.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Без такса за правно становище.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще бъдат обсъдени таксите по кредита и разплащателните услуги на банката.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат обсъдени всички подробности относно лихвените условия.
Отстъпки и промоции Договаряне на ценови условия е възможно.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителна имуществена застраховка.
Застраховка Живот Не се изисква застраховка Живот.
Същата може да бъде сключена по искане на кредитополучателя.
Зacтpaxoвĸa Имот Имуществена застраховка - 0.10% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 50%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 75% от пазарната оценка определена от независим експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит - бланка на банката.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на месечно трудово възнаграждение по сметка в банката.
Поръчители Не се изисква поръчителство по сделката.
Възможно е да бъде поставено условие за осигуряване на поръчители.
Обезпечение Ипотека на недвижим имот - жилищен или нежилищен.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  65 г. за жените и 65 г. за мъжете при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Не се предлага на чуждестранни граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация по всички възникнали въпроси относно условията на банката.
Пояснения на условията Професионално съдействие и коментар на всички условия по кредита.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за първата година.
Процент на финансиране - до 75%.
Дълъг срок на погасяване - 20 г.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 30 000 лв., срок на погасяване 10 г., с превод на заплата в банката: Месечна вноска – 332.31 лв., лихвен процент – 5.95%, ГПР - 6.72 %. Oбща сума, дължима от потребителя в края на периода – 40 812.05 лв.