Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит с ипотека в лева | KBC Банк България | Покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 1 г.

Потребителски кредит с ипотека в лева | KBC Банк България | Покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 1 г.
Организация: KBC Банк България
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума1000 лв.
Максимална сума400000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеПри представяне на всички необходими документи, отговорът на банката е в кратки срокове.
Пояснения
ПоясненияЗадължително изискване е кредитоискателят да работи на постоянен трудов договор.
Не се изисква ангажимент за превод на работната заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За ремонт и реконструкция.
За рефинансиране.
За текущи нужди.
Гратисен периодНе се допуска гратисен период.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва6.20% - фиксирана лихва за една година.
Вид лихваСлед фиксираната лихва за първата година, се начислява променлива за следващите години до остатъчния срок на кредита.
Променливата лихва се формира от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита0.25%, минимум 120 лв. - такса за разглеждане на искане за кредит.
Месечни и годишни такси за кредитаБез годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетЗа откриване на сметка - 5 лв. еднократна такса.
Месечна такса за разплащателната сметка - 3.50 лв.
Такса за предсрочно погасяванеПри предсрочно погасяване се дължи такса:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промянаПри промяна на ценови условия по кредита се начислява такса 1% върху остатъка от кредита, не по-малко от 100 лв.
При промяна на неценови условия - 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоЗа оценка на имота се заплаща такса съгласно ценовата политика на оценителското бюро, което ще изготви оценката.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeНе се дължи такса за правно обслужване.
Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека са за сметка на кредитополучателя.
Други таксиПоръчай безплатна консултация за обсъждане на всички такси.
Коментар за лихвите и такситеПри провеждане на консултация ще бъдат коментирани лихвите и начина на ценообразуване.
Отстъпки и промоцииДоговаряне на ценови отстъпки е възможно в зависимост от рисковия профил на клиента.
Застраховки
Информация за застрахованеБез застраховка Живот.
Задължителна имуществена застраховка.
Застраховка ЖивотНе се изисква.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗадължителна застраховка с покритие на всички основни рискове.
Годишната премия начислявана върху стойността на имота е 0.10%.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Допустим размер на задлъжнялост не повече от 50%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Финансирането от страна на банката не може да надвишава 75% от пазарната цена на имота.
Изисквания и необходими документиИскане за кредит - бланка на банката.
Лична карта/паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплатаБез изискване за превод на работна заплата в банката.
ПоръчителиПри определяне на сделката като по-високо рискова е възможно да бъде поставено условие за поръчителство.
ОбезпечениеИпотека на недвижим имот - апартамент, къща, магазин и др.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Максималната възраст е не повече от 65 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за информация.
Пояснения на условиятаБезплатно професионално съдействие и обсъждане на всички условия по кредита.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране - до 75%.
Фиксирана лихва за първата година.
Дълъг срок на погасяване - 20 г.
Без превод на работна заплата по сметка в банката.
Без изискване за застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример: Ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 30 000 лв. със срок на погасяване 10 г., без превод на заплата в банката: Месечна вноска – 336.08 лв., лихвен процент – 6.20%, ГПР - 6.99 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 41 364.91 лв.