Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит с ипотека в лева | Райфайзенбанк | Покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 1 г.

Потребителски кредит с ипотека в лева | Райфайзенбанк | Покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 1 г.
Организация: Райфайзенбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 1000 лв.
Максимална сума 200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение При представяне на всички необходими документи, отговорът на банката е в кратки срокове.
Пояснения
Пояснения Задължително изискване е кредитоискателят да работи на постоянен трудов договор.
Не се изисква ангажимент за превод на работната заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За ремонт и реконструкция.
За рефинансиране.
За текущи нужди.
Гратисен период Не се допуска гратисен период.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 6.20% - фиксирана лихва за една година.
Вид лихва След фиксираната лихва за първата година, се начислява променлива за следващите години до остатъчния срок на кредита.
Променливата лихва се формира от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита 0.25%, минимум 120 лв. - такса за разглеждане на искане за кредит.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет За откриване на сметка - 5 лв. еднократна такса.
Месечна такса за разплащателната сметка - 3.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване При предсрочно погасяване се дължи такса:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При промяна на ценови условия по кредита се начислява такса 1% върху остатъка от кредита, не по-малко от 100 лв.
При промяна на неценови условия - 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За оценка на имота се заплаща такса съгласно ценовата политика на оценителското бюро, което ще изготви оценката.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Не се дължи такса за правно обслужване.
Нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека са за сметка на кредитополучателя.
Други такси Поръчай безплатна консултация за обсъждане на всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат коментирани лихвите и начина на ценообразуване.
Отстъпки и промоции Договаряне на ценови отстъпки е възможно в зависимост от рисковия профил на клиента.
Застраховки
Информация за застраховане Без застраховка Живот.
Задължителна имуществена застраховка.
Застраховка Живот Не се изисква.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка с покритие на всички основни рискове.
Годишната премия начислявана върху стойността на имота е 0.10%.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Допустим размер на задлъжнялост не повече от 50%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Финансирането от страна на банката не може да надвишава 75% от пазарната цена на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит - бланка на банката.
Лична карта/паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без изискване за превод на работна заплата в банката.
Поръчители При определяне на сделката като по-високо рискова е възможно да бъде поставено условие за поръчителство.
Обезпечение Ипотека на недвижим имот - апартамент, къща, магазин и др.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максималната възраст е не повече от 65 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие и обсъждане на всички условия по кредита.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 75%.
Фиксирана лихва за първата година.
Дълъг срок на погасяване - 20 г.
Без превод на работна заплата по сметка в банката.
Без изискване за застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример: Ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 30 000 лв. със срок на погасяване 10 г., без превод на заплата в банката: Месечна вноска – 336.08 лв., лихвен процент – 6.20%, ГПР - 6.99 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 41 364.91 лв.