Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Потребителски Спестовен жилищен - Покупка, ремонт, текущи нужди | Финансиране до 85% | Пакет Моето Семейство

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Потребителски Спестовен жилищен - Покупка, ремонт,  текущи нужди | Финансиране до 85% | Пакет Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума15000 лв.
Максимална сума500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок5 г.
Максимален срок35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеЗависи от разполагаемите документи.
Пояснения
ПоясненияРаботещ на трудов договор.
С превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен периодДо 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
ВалутаBGN
Лихви и такси
Лихва4.85% плаваща лихва.
Вид лихваПроменлива лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредитаТакса за оценка на кредитоспособността - 75 лв.
Месечни и годишни такси за кредитаБез годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет3 лв. - еднократна такса за програма Моето семейство.
6.95 лв. - месечнa таксa за програма Моето семейство.
Такса за предсрочно погасяване1% през първата година от срока на кредита.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението150 лв.
Такса за оценка на имот - за апартамент.
200 лв.
Такса за документален анализ на обезпечението.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други таксиПоръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и такситеПри провеждане на консултация.
Отстъпки и промоцииПри кредит за рефинансиране - лихвата е с 0.20 пр. п. по-малка.

Според средномесечния баланс по сметките на кредитоискателя в банката, са възможни отстъпки от лихвата.
Застраховки
Информация за застрахованеВъзможност за еднократно предплащане на застрахователна премия Живот - 5.55% изчислена еднократно върху размера на кредита.
Възможност за еднократно предплащане на застрахователна премия Живот за първите 5 години - 2.27% изчислена върху размера на кредита.
Допълнителна информация при консултация.
Застраховка ЖивотНе се изисква.
Зacтpaxoвĸa Имот0.1170% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Максимум 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Не повече от 85% от пазарната цена.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплатаС превод на заплата.
ПоръчителиБез поръчители.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) 70 г. за жените и 70 г. за мъжете
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продуктиПрограма Моето семейство.
Пояснения на условиятаБезплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ГПР при кредит в лева с първоначален лихвен процент 4,45%: приложимият променлив годишен лихвен процент е 4,05% за 80 000 лв. кредит за срок от 30 г. и при поддържане на 10 001 лв. средно мес. салдо по сметки на клиента в банката за целия период на кредита, с превод на работна заплата по сметка разкрита по програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0.1% от сумата на кредита. ГПР е 4,34%, общата дължима сума е 141 503,26 лв.; 360 броя мес. вноски, мес. вноска е 385,34 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество и сключване на застрахователен пакет "Живот", като разходът за застраховките не е включен в ГПР.