Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит в лева | Без поръчители | Без превод на заплата | Променлива лихва | Текущи нужди | Нетен доход над 1000 лв. | Пощенска

Потребителски кредит в лева | Без поръчители | Без превод на заплата | Променлива лихва | Текущи нужди | Нетен доход над 1000 лв. | Пощенска
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 500
Максимална сума 70000
Срок на кредита
Минимален срок 6 месеца
Максимален срок 84 месеца
Одобрение и получаване
Време за одобрение Опция за ускорено разглеждане - до 2 часа.
Време за получаване на сумата До 1 час след одобрение
Пояснения
Пояснения Без превод.
Без поръчители.
Нетен доход над 1000лв.
Информация за кредита
Цел на кредита Текущи нужди.
Валута Лева
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 10.45%
Вид лихва Променлива лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за необезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита Ако размера на кредита е:
от 500 до 2 500 лв. - 50 лв.
от 2 501 до 5 000 лв. - 100 лв.
от 5 001 до 10 000 лв. - 200 лв.
от 10 001 до 20 000 лв. 300 лв.
от 20 001 до 35 000 лв - 400 лв.
При Заявка за експресно разглеждане:
от 500 до 2 500 лв. - 80 лв.
от 2 501 до 5 000 лв. - 130 лв.
от 5 001 до 10 000 лв. - 230 лв.
от 10 001 до 20 000 лв. 330 лв.
от 20 001 до 35 000 лв. 430 лв.
Месечни и годишни такси за кредита
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3.5 лева - Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка. Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяване Няма
Такса за предоговаряне / промяна Попитайте нашите консултанти.
Други такси Поръчай безплатна консултация
Коментар за лихвите и таксите Посочената лихва е валидна при ползване на:
-Нетен доход над 1000лв.

Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система
Отстъпки и промоции Специални отстъпки за наши клиенти
Застраховки
Информация за застраховане Към кредита е приложима Застрахователна програма „Защита на плащанията“.
Изчисляването на премията може да бъде месечно или еднократно върху размера на кредита.
Информация за одобрение
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Лична карта.
Други документи по преценка на банката.
Превод на заплата Не
Поръчители Не
За кредитоискатели на възраст от 18 г. до 24 г. или от 65 г. до 70 г. има изисквания за поръчители.
Обезпечение Без обезпечение
Условия за чуждестранни граждани Допълнителна консултация
Изисквания за други услуги или продукти
Пояснения на условията Oпцията за експресно разглеждане на искането - до 2 часа, е приложима за клиенти с доходи само от трудови договори. Не е приложима при обединение на задължения и при кандидатстване онлайн.
Свържи се с нас за Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подай запитване още сега.
Предимства
Предимства Ускорено разглеждане - до 2 часа.
ЗАЯВИ Сравни

При потребителски кредит с размер 20 000 лв., срок 84 месеца и променлив годишен лихвен процент 6.50%, ползване на Пакет „I“ по застрахователна програма „Защита на плащанията” по потребителски кредити и превод на работна заплата по сметка в Банката, открита по пакетна програма „Моето семейство“, с месечна такса 6.95 лв., такса за откриване 3 лв. и такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 300 лв. ГПР е 9.75%, месечна вноска по кредит 296.99 лв., месечна застрахователна премия в размер на 16.33 лв., обща дължима сума 27 205,48 лв.