Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Потребителски кредит в лева | Без поръчители | С превод на заплата | Фиксирана лихва | Текущи нужди |Фиксиран кредит - до 4 години | SG Експресбанк

Потребителски кредит в лева | Без поръчители | С превод на заплата | Фиксирана лихва | Текущи нужди |Фиксиран кредит - до 4 години | SG Експресбанк
Организация: Експресбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 25000
Максимална сума 50000
Срок на кредита
Минимален срок 12 месеца
Максимален срок 48 месеца
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бързо одобрение.
Време за получаване на сумата
Пояснения
Пояснения 5 години фиксиран срок.
99 лева фиксирана вноска .
4900 лева фиксирана сума.
С превод на доходи.
Без поръчители.
Информация за кредита
Цел на кредита Текущи нужди.
Валута Лева
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 4.44%
Вид лихва Фиксирана лихва
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на докумените за кредит:
- 150 лева - от 500 до 10 000 лева
- 300 лева - от 10 000 до 30 000 лева
- 450 лева - от 30 000 до 50 000 лева
Месечни и годишни такси за кредита Няма
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 1.79 лева - Месечна такса за разплащателан сметка.
Такса за предсрочно погасяване Няма
Такса за предоговаряне / промяна - 75 лева - до 5000 лева
- 100 лева - до 15 000 лева.
- 150 лева - до 50 000 лева
Други такси Поръчай безплатна консултация
Коментар за лихвите и таксите Получавате безплатни пояснения при подаване на запитване в нашата система.
Отстъпки и промоции
Застраховки
Информация за застраховане При кредит до 5 000 лева и срок до 54 месеца се изисква застраховка Защита Злополука с покритие „Смърт в резултат на злополука”. - Застрахователната премия в 0,32% годишно.

При кредит над 5 000 лева и срок над 54 месеца се изисква застраховка "Живот" със застрахователна премия от 0,62% върху остатъчната сума.
Информация за одобрение
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Лична карта.
Докумени за доходи.
Документи за външни кредитни задължения .
Други документи по преценка на банката.
Превод на заплата Без превод
Поръчители Без поръчители
Обезпечение Превод на заплата по сметка на банката.
Условия за чуждестранни граждани Допълнителна консултация
Изисквания за други услуги или продукти Откриване на разплащателна сметка
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подай запитване още сега.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва.
Бързо одобрение и отпускане.
Без изискване за поръчител.

ЗАЯВИ Сравни

Фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на кредита: 4.44% Сума: 25 000 лв. Срок: 48 месеца Месечна вноска: 569.41 лв. Такса одобрение: 300 лв. Месечна такса за обслужване на РС: 1.79 лв. Обща дължима сума: 27 717.69 лв ГПР - 5.33% Необходимост от: - превод на работна заплата; - застраховка "Живот"