Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Универсален ипотечен кредит в евро | УниКредит Булбанк | Нецелеви кредит за текущи нужди, покупка на офис, гараж, магазин

Универсален ипотечен кредит в евро | УниКредит Булбанк | Нецелеви кредит за текущи нужди, покупка на офис, гараж, магазин
Организация: УниКредит Булбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 977915 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 25 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение При условие, че са представени всички необходими документи от първоначалния списък, банката се ангажира с бърз отговор.
Пояснения
Пояснения Задължително условие е кредитополучателят да работи на трудов договор и нетния доход да бъде не по-малък от 300 лв. месечно.
Информация за кредита
Цел на кредита За текущи нужди.
За покупка на офис, магазин, гараж.
За рефинансиране на аналогични кредити.
Гратисен период При нецелевите кредити не се допуска гратисен период.
Валута EUR
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Променлива лихва за целия срок на кредита 5.65%.
Вид лихва Плаваща лихва, която е формирана от 3М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 1% върху размера на кредита.
Таксата се заплаща след получаване на решение по сделката.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Такса за разплащателна сметка - 2.50 лв.
Възможно е ползването на пакетни сметки с различни опции.
Такса за предсрочно погасяване През първата година от срока на кредита се начислява 1% върху погасяваната част.
След първата година не се начислява такса.
Такса за предоговаряне / промяна При искане от страна на кредитополучателя за предоговаряне на условия по кредита се начислява 1% върху остатъка от кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За изготвяне на пазарна оценка на имота се дължи такса от 120 лв.
Банката работи по договор с определени оценители и дава възможност кредитополучателят да избере един от тях.
Други такси Всички такси, както и начина на начисляване и заплащане ще бъдат обсъдени при консултация.
Коментар за лихвите и таксите Възможностите за договаряне на по-добри условия и начина на формиране на лихвата ще бъдат коментирани при заявена консултация.
Отстъпки и промоции Възможно е договаряне на отстъпки след оценка на риска по кредита.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация за застраховките при провеждане на консултация.
Застраховка Живот Застраховка Кредитна протекция със застрахователна премия 0.0343%.
Премията се начислява месечно върху размера на кредита и се включва в погасителната вноска по кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот Годишна застрахователна премия 0.1100 % върху остатъка от главницата.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Съотношение дълг/доход не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Финансиране до 70% от пазарната оценка на имота.
Оценката се изготвя от независим експерт оценители.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит - по образец на банката.
Документи за самоличност - лична карта, паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доходи.
Документи за собственост на имота.
Договор за СМР.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без ангажимент за превод на заплата от страна на работодателя.
Поръчители Без поръчители, но зависи от кредитоспособността на клиента.
Обезпечение Първа по ред ипотека на недвижим имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  При падежа на кредита възрастта на кредитополучателите не трябва да бъде повече от 70 г. както за жените, така и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Не е възможно предоставяне на нецелеви ипотечен кредит на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за допълнителна информация и обсъждане на всички условия.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие и коментар по всички възникнали въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Финансиране на текущи нужди без да е необходимо да се представят разходооправдателни документи.
Висок процент на финансиране за нецелеви кредит - 70%.
Дълъг срок на изплащане - до 25 г.
Възможност за избор на погасителен план.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 BGN със срок на погасяване 22 години и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв, месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск – 0.3%, срок на кредита: 22 години, общи разходи по кредита за потребителя – 65 200.83 лв., лихвен процент – 6.00%, ГПР - 6.97 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 135 200.83 лв.