Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен с опция Флекси – За покупка, строителство или рефинансиране | Гратис до 24 месеца | С пакет Моето Семейство

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен с опция Флекси – За покупка, строителство или рефинансиране | Гратис до 24 месеца | С пакет Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение След представяне на всички документи за доходите и имота, банката се ангажира за отговор в кратки срокове.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор, с превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 3.95%
Вид лихва Променлива лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане и оценка на кредитоспособността - 75 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3 лв. - еднократна такса за програма Моето семейство.
6.95 лв. - месечнa таксa за програма Моето семейство.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Такса за документален анализ на обезпечението 200 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Няма такса за правно становище.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите Коментар на лихвените условия при провеждане на консултация.
Отстъпки и промоции При рефинансиране на кредит лихвата е с 0.20 пр. п. по-ниска.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Начислява се 2.27% върху сумата на кредита. Застраховката е за сметка на клиента.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка.
Начислява се 0.1170% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85% от пазарната оценка.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на заплата по сметка в банката.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти С ползване на програма Моето семейство.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие на условията по кредита.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв.: при 3,95% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма; с 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лева такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 160 512.48 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 638,84 лв. ГПР е 4,20%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в ГПР.