Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Флекси - покриване на други задължения над 100 000 лв. | Финансиране до 85% | Пакет Моето Семейство

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Флекси - покриване на други задължения над 100 000 лв. | Финансиране до 85% | Пакет Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 100000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от възможността за предоставяне на пълният комплект от документи.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор с превод на заплата в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период По главница:
- при покупка - до 12 месеца;
- при строеж - до 24 месеца.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 3.45% плаваща лихва за периода на кредита.
Вид лихва Променлива лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита 75 лв. - такса за оценка на кредитоспособността.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси за управление.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3 лв. - еднократна такса за програма Моето семейство.
6.95 лв. - месечнa таксa за програма Моето семейство.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 200 лв. - такса за документален анализ на обезпечението.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Не се дължи такса за правно становище.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени лихвите и възможностите за договаряне на отстъпки.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на отстъпки е възможно след определяне на рисковия профил на клиента.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация за застраховките при провеждане на консултация.
Застраховка Живот Не се изисква сключване на застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1170% годишна застрахователна премия, начислявана върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Дълг/доход не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Банката финансира 85% от определената пазарна цена на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Изисква се превод на заплата по сметка в банката.
Поръчители Без изискване за поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Програма Моето семейство.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по възникнали въпроси за условията на банката.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при жилищен кредит за покриване на други задължения с размер 110 000 лв.: при 3,45% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита.Общата дължима сума е 154 457.98 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 638.84 лв. ГПР е 3,64%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.