Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в лева | ДСК | За закупуване на имот, ремонт и реконструкция, рефинансиране, текущи нужди | Преференции с пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За закупуване на имот, ремонт и реконструкция, рефинансиране, текущи нужди | Преференции с пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За закупуване на имот, ремонт и реконструкция, рефинансиране, текущи нужди | Преференции с пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бързо одобрение при представяне на всички необходими документи.
Пояснения
Пояснения Работещи по трудови правоотношения.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За текущи нужди.
За строеж.
За рефинансиране.
Гратисен период До 12 месеца за главницата при покупка.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Променлива лихва за целия срок на кредита от 5.80%.
Вид лихва Плаваща лихва, която се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на искане за кредит - 0.25%.
При рефинансиране на кредит с размер по-голям от 30 000 лв. не се заплаща такса.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса - 2.50 лв.
Таксата включва пакет от предлагани комплексни услуги на банката ДСК Pay - разплащателна сметка, дебитна карта, онлайн банкиране.
Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяване Такса за предсрочно погасяване се начислява, както следва:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Възможно е предоговаряне на условия по кредита през периода на действие на договора.
При предоговаряне на лихвени условия се начислява такса 1% върху остатъка от кредита, не повече от 500 лв.
При предоговаряне на неценови условия се заплаща фиксирана такса от 50 лв.
Не се дължи такса при искане за промяна на падежната дата по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението В зависимост от вида на имота таксата за изготвяне на оценка варира от 120 лв. до 224 лв.
Оценката се възлага от страна на банката и се изготвя от независим експерт оценител, с който работи банката.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe За изготвяне на ипотека от юрист - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация за обсъждане на всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на професионална консултация ще бъдат коментирани лихвените условия.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на ценови условия е възможно.
Застраховки
Информация за застраховане Застраховка Имот е задължителна.
Застраховка Живот - не се изисква.
Застраховка Живот По желание от страна на кредитополучателя се изготвя полица.
Банката не изисква сключване на застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Годишно се начислява 0.15% върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност на кредитополучателя не повече от 70% и остатък на член от семейството 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Допуска се при рефинансиране процента на финансиране да бъде до 95%.
Стандартните условия на банката са за финансиране до 90% от пазарната оценка на имота предмет или обезпечение по сделката.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на работна заплата.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  75 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пакет ДСК Pay.
Подай запитване за допълнителна информация за пакетната програма.
Пояснения на условията Максимален срок 30 г. с обезпечение по кредита жилищен имот.
При предоставяне като обезпечение нежилищен имот, максималният срок на кредита е 25 г.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 90%.
Без застраховка Живот.
Гратисен период до 12 месеца.
С ползване на пакетна програма са възможни допълнителни отстъпки.
ЗАЯВИ Сравни