Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Кредитна карта MasterCard Gold ОББ

Кредитна карта MasterCard Gold ОББ
Организация: ОББ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5 000 лв.
Максимална сума20 000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок
Максимален срокВалидност на картата 5 години.
Преглед на лимита всяка година.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеБързо одобрение.
Време за получаване на суматаВ рамките на 5 дни след одобрение и подписан договор за кредитна карта.
Как получавате суматаПри покупки в страната и чужбина не се начисляват и дължат такси.
При теглене на банкомат на банката се заплаща 3% от сумата, не по-малко от 4 лв.
Пояснения
ПоясненияМоже да заявите картата онлайн.
Лихви и такси
Такса за кандидатстванеНе се дължи такса за разглеждане и одобрение на лимит по кредитна карта MasterCard Gold.
Годишни такси по кредитна карта:
- за първата година - 60 лв.;
- всяка следваща година - 120 лв.
Отстъпки и промоцииПри покупка и заплащане на ПОС терминал с кредитната карта на ОББ на стойност над 100 лв., банката допуска разсрочено плащане на задължението без да начислява допълнителна лихва.
Информация за одобрение
Поръчители и обезпечениеНе е необходимо предоставяне на обезпечение.
Пояснения на условията
Информация за погасяване
Как се погасяваПревод по сметка - на гише в брой или чрез превод през онлайн банкиране.
Предимства
ПредимстваДълъг гратисен период при покупки - 55 дни.
Без такси при плащане на ПОС терминали.
Минимален процент на погасяване на месец.
SMS известяване - без допълнителна такса за картодържателя.
ЗАЯВИ Сравни

Гратисен период при покупки 55 дни. Годишен лихвен процент 15.90%. Месечен лихвен процент 1,33%. Ако са използвани 500 лева на първо число на месеца и заплати до 10-то число на следващия месец цялото си задължение в размер на 500 лв., то той ще заплати обща сума в размер на 506 лева.

*При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания:

Потребителят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете на Договора;

Пълният размер на кредита е усвоен от Потребителя незабавно;

Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.