Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Безконтактна Кредитна карта от Fibank VISA payWave

Безконтактна Кредитна карта от Fibank VISA payWave
Организация: Fibank
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума100 лв.
Максимална сума50 000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок
Максимален срокВалидност на картата 5 години.
Подновява се автоматично, без заплащане на такса.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеБързо одобрение.
Време за получаване на суматаДо 5 дни след одобрение.
Как получавате суматаПри заплащане на покупки в България - без такса; в чужбина-0,25%.
При теглене в брой:
- от АТМ на ПИБ в България - 3 лв. + 1% от сумата;
- от АТМ на друга банка в България или страни от ЕИП - 5 лв. + 1.5% от сумата.
Пояснения
ПоясненияКандидатствай онлайн и очаквай обаждане.
Лихви и такси
Такса за кандидатстванеБез такса за разглеждане на документи.
Без годишна такса за първите 12 месеца.
След промоционалния период в зависимост от кредитния лимит:
- до 9 500 лв. - 39 лв.;
- от 10 000 лв. до 19 500 лв. - 100 лв.;
- от 20 000 лв. - 250 лв.
Отстъпки и промоцииБонус покупка/Cashback % - 0.50 %.
Информация за одобрение
Поръчители и обезпечениеБез обезпечение.
Пояснения на условията
Информация за погасяване
Как се погасяваОфис на Fibank
Превод от всяка банка
Онлайн превод по сметка
Предимства
ПредимстваОнлайн кандидатстване.
45 дни гратисен период при покупки и при теглене в брой.
Минимално погасяване - 3% от задължението, не по-малко от 10 лв.
Без месечни такси.
Безплатна застраховка при пътуване в чужбина.
Възможност за издаване на допълнителна карта.
ЗАЯВИ Сравни

Гратисен период при покупки и при теглене 45 дни. За кредитна карта VISA payWave ГПР* е в размер на 12,26%. Фиксиран годишен лихвен процент в размер на 16%. Месечен лихвен процент е 1,33%. Ако потребителят ползва 1000 лева (от разполагаем кредитен лимит 1000 лв) на първо число на месеца и плати до 02-ро число на следващия месец цялото си задължение в размер на 1000 лв., то той ще заплати обща сума в размер на 1013.30 лева. В примерът се приема, че месецът, в който Потребителят е усвоил задължението си има 30 календарни дни.

*При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания:

Потребителят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете на Договора;

Пълният размер на кредита е усвоен от Потребителя незабавно;

Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.