Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в евро | ЦКБ | Дом за теб – покупка или строеж на жилище, рефинансиране | Процент финансиране до 85% | Осигурителен доход до 1500 лв.

Жилищен ипотечен кредит в евро | ЦКБ | Дом за теб – покупка или строеж на жилище, рефинансиране | Процент финансиране до 85% | Осигурителен доход до 1500 лв.
Организация: ЦКБ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 450000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи.
Пояснения
Пояснения Изискване на банката е кредитоискателите да са работещи по трудови правоотношения и работодателят да се ангажира да превежда работната заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на строеж.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
За ремонт, подобрения.
Гратисен период До 6 месеца за главницата.
Валута EUR
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 2.95% променлива лихва.
Вид лихва Плаваща лихва
(ВРЛП + надбавка)
Еднократни такси за кредита 0.25%
Такса за разглеждане на документи.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 2.10 лв. за поддръжка на разплащателна сметка, с издадена дебитна карта. Таксата е месечна.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Поръчай безплатна консултация
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 120 лв.
За апартамент
180 лв.+ 36 лв. на етаж
За къща с прилежаща земя
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 60 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка Имот се поема от банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85%
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата Изисква се превод на заплата по сметка в банката.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг жилищен имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  68 г. за жените и 68 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 6 месеца.
Без такси при отпускане и усвояване.
Безплатна имуществена застраховка.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при променлива лихва за целия срок на кредита.Годишният процент на разходите е в размер на 2,91% при кредит в размер на 100 000 лв., срок на изплащане 15 г. при лихвен процент 2.8% (ВРЛПик + надбавка), и включени такса за правно обслужване 60 лв., такса за оценка на имота 120 лв., месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2 лв. Обща дължима сума 123 120.77 лв., размер на месечната вноска 681.00 лв.