Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в лева | Експресбанк | За покупка и строителство на имот | Финансиране до 85%

Жилищен ипотечен кредит в лева | Експресбанк | За покупка и строителство на имот | Финансиране до 85%
Организация: Експресбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 100000 лв.
Максимална сума 300000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 3 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Определя се от възможността за предоставяне на пълния комплект документи необходими за разглеждане на искането за кредит.
Пояснения
Пояснения Кредита се отпуска на работещи по трудово правоотношение и със съгласие от работодателя за превод на работна заплата.
Задължително изискване е вписване на първа по ред ипотека върху имота предмет на обезпечение.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка и строителство на жилище.
Гратисен период Допуска се гратисен период по главницата при кредит за строителство.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Годишна лихва от 2.99%.
Вид лихва Променлива лихва формирана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Таксата за разглеждане на кредита е в диапазона от 260 лв. до 580 лв., като размера зависи от сумата на кредита.
В случай на рефинансиране на кредит, такса за разглеждане на документи не се дължи.
Месечни и годишни такси за кредита Няма допълнителни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 4.90 лв. такса за обслужване на пакетна сметка Смарт, по която се усвоява и погасява кредита.
Такса за предсрочно погасяване Такса за предсрочно погасяване се дължи до първата година от срока на кредита и е 1%, а след първата година е 0%.
Такса за предоговаряне / промяна При желание от страна на кредитополучателя да предоговори условия по кредита в процеса на изплащането му, се събира такса от 1.5%.
Таксата се начислява върху остатъка от кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За изготвяне на пазарна оценка на имота служещ за обезпечение се заплаща такса от 110 лв.
Други такси Коментиране при консултация.
Коментар за лихвите и таксите Обсъждане на ценовите условия и възможностите за договаряне на индивидуални отстъпки при подаване на запитване за безплатна консултация.
Отстъпки и промоции Възможно е допълнително договаряне на ценови отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Застраховки Имот и Живот са задължителни и се дължат от кредитополучателя.
Застраховка Живот В диапазона от 0.36% до 0.56% в зависимост от размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1000 % имуществена застраховка за целия срок на кредита и при покриване на задължителните рискове посочени от банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Съотношение дълг/доход от 50% до 65%, в зависимост от нетния доход на кредитополучателя.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85%
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи удостоверяващи самоличността.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Пазарна оценка.
Превод на заплата С превод на месечното възнаграждение по сметка в банката.
Поръчители Не се изискват поръчители, но е възможно да бъде поставено като условие в процеса на оценка на кредитния риск.
Обезпечение Ипотека на недвижим имот.
При кредити за строителство е възможно обезпечение да бъде имота в процес на изграждане при условие, че има издаден акт 14.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Възрастта на кредитополучателя при изтичане срока на кредита трябва да бъде не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Не се предоставя на чуждестранни граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Всички допълнителни въпроси може да бъдат обсъдени при заявяване на консултация.
Пояснения на условията Коментиране на всички допълнителни условия и особености при консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подай запитване за професионално съдействие.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Преференциална лихва 2.99%.
Бърз отговор след подаване на искане за кредит.
ЗАЯВИ Сравни

Годишен процент на разходите (ГПР) – 3.73% за лева; Променлив лихвен процент - 2.99% за лева; Месечна вноска – 711.94 лв.; Брой месечни вноски – 180; Такса Одобрение – 380 лв.; Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.; Такса за оценка на имот - 110 лв.; Държавна такса за вписване на ипотека - 100 лв; Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит: 3 682.25 лв**.; Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит –863.84 лв.; Обща дължима сума – 129 925.043 лв.