Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в лева | Райфайзенбанк | Покупка на имот, строителство на жилище, рефинансиране | Финансиране до 85%

Жилищен ипотечен кредит в лева | Райфайзенбанк | Покупка на имот, строителство на жилище, рефинансиране | Финансиране до 85%
Организация: Райфайзенбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 400000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 3 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор след представяне на необходимите документи.
Пояснения
Пояснения Банката има изискване към кредитополучателите да са работещи на постоянен трудов договор и работната заплата да постъпва по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на строеж.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Не повече от 12 месеца по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 5.95% - фиксирана лихва за 1 г.
Вид лихва За първата година фиксиран лихвен процент.
За остатъчния срок по кредита се начислява променлива лихва.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 0.25%, минимум 120 лв.
Таксата се начислява върху размера на искания кредит.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни такси върху остатъчната главница до крайния срок на кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет За откриване на сметка - 5 лв.
Месечна такса - 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване В случай на предсрочно погасяване, се начислява такса:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Банката дава възможност за предоговаряне на условия по кредита, за което се дължи такса:
- при промяна на ценови условия - 1%, мин. 100 лв;
- при промяна на неценови условия - 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Оценката се изготвя от независим експерт оценител, а таксата се изчислява от оценителското бюро и зависи от вида на имота предмет на оценка.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Без такса.
Други такси Поръчай консултация за коментар на всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъде обсъдено ценообразуването и възможностите за договаряне на лихва.
Отстъпки и промоции Възможно е договаряне на допълнителни отстъпки по кредита.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация относно изискванията за застраховане при заявена консултация.
Застраховка Живот Месечно върху размера на кредита се начислява застрахователна премия от 0.043%.
Застраховката е задължителна.
Зacтpaxoвĸa Имот Годишно върху стойността на имота се начислява 0.12%.
Задължителна застраховка като банката дава право на избор на застраховател.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Максимум 60% може да бъде съотношението дълг/доход.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максималният размер на кредита от пазарната цена на имота е 85%.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на заплатата по сметка в банката.
Поръчители Без изискване за поръчителство.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и консултация.
Пояснения на условията Професионално съдействие по всички възникнали допълнителни въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за една година.
Висок процент на финансиране до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
Избор на погасителен план - анюитет или с намаляващи вноски.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв., срок на погасяване 20 г., с превод на заплата в банката: Месечна вноска – 428.13 лв., лихвен процент – 5.95%, ГПР - 6.45 %. Oбща сума, дължима в края на периода на кредита – 105 126.13 лв.