Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Флекси - покриване на задължения над 100 000 лв. | Без превод на заплата | С пакет Моето Семейство

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Флекси - покриване на задължения над 100 000 лв. | Без превод на заплата | С пакет Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 100000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 20 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Решение по кредита се получава в кратки срокове при условие, че е представен пълният комплект от документи.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор, без изискване за превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 5.25% плаваща лихва.
Вид лихва Променлива лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита 75 лв. - такса за оценка на кредитоспособността.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси за управление.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 3.50 лв. - такса за програма Моето семейство.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Начислява се 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Стандартна такса от 200 лв. - такса за документален анализ на обезпечението.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Не се дължи такса за правно становище.
Други такси Поръчай безплатна консултация за обсъждане на таксите по кредита.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат коментирани лихвените условия и ценообразуването.
Отстъпки и промоции Възможно е допълнително договаряне.
Застраховки
Информация за застраховане Без застраховка Живот и задължителна застраховка на имота.
Застраховка Живот Не се изисква сключване на полица Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1170% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85% от пазарната цена определена от независим експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без превод на работна заплата по сметка в банката.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете на крайната дата на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Програма Моето семейство.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
Възможност за покриване на други задължения.
Възможност за възстановяване на заплатени нотариални такси в размер до 2 000 лв.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при жилищен кредит за покриване на други задължения с размер 110 000 лв.: при 3,45% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма. Общата дължима сума е 154 347.98 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 638.84 лв. ГПР е 3,63%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в ГПР.