Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Флекси - Покупка, строеж, рефинансиране, закупуване на земя | Финансиране до 85%

Ипотечен кредит в лева | Пощенска банка | Жилищен Флекси - Покупка, строеж, рефинансиране, закупуване на земя | Финансиране до 85%
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Определя се от разполагаемите документи.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор, без изискване за превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период За главницата:
- до 12 месеца - при покупка;
- до 24 месеца - при строеж.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 5.75%
Вид лихва Променлива лихва
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита Такса за оценка на кредитоспособността - 75 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка - 3.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Такса за документален анализ на обезпечението - 200 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Не се дължи такса.
Други такси Поръчай безплатна консултация за коментар на таксите.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация.
Отстъпки и промоции При рефинансиране на кредит лихвата е с 0.20 пр. п. по-ниска.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква сключване на полица.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1170% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност максимум 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максимум 85% от стойността на имота, определена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без превод на работна заплата по сметка в банката.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и професионална консултация.
Пояснения на условията Коментар на всички условия по кредита при заявяване на безплатна консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ГПР при кредит в лева с първоначален лихвен процент 4,45%: приложимият променлив годишен лихвен процент е 4,05% за 80 000 лв. кредит за срок от 30 г. и при поддържане на 10 001 лв. средно мес. салдо по сметки на клиента в банката за целия период на кредита, с превод на работна заплата по сметка разкрита по програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0.1% от сумата на кредита. ГПР е 4,34%, общата дължима сума е 141 503,26 лв.; 360 броя мес. вноски, мес. вноска е 385,34 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество и сключване на застрахователен пакет "Живот", като разходът за застраховките не е включен в ГПР.