Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на имот, рефинансиране и текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Покупка на имот, рефинансиране и текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи и предоставянето им с входиране на искането за кредит.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор с превод на работна заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За покриване на текущи нужди.
За строеж.
За рефинансиране.
Гратисен период При покупка на имот се допуска гратисен период до 12 месеца.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 3.89% за първите 3 г., след определяне на рисков профил на кредитоискателя.
Вид лихва 3.89% фиксирана лихва за първите 3 г.
Плаваща лихва след третата година
(РЛП + надбавка).
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи и оценка на кредитния риск - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна пакетна такса - 4.50 лв.
Месечната такса включва пакет от услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за консултация и коментар на допълнителните услуги предлагани от банката.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 1%, максимум 500 лв. при искане за промяна на лихвата.
50 лв. фиксирана такса за промяна на неценови условия по сделката.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението В зависимост от вида на имота - между 120 лв. и 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека - 25 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще бъдат коментирани таксите и възможността за договаряне на отстъпки.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени лихвените условия.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на условия по кредита е възможно в процеса на разглеждане.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация за изискванията по застраховките при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква сключване на полица Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Дължи се застрахователна премия от 0.10% върху стойността на имота обезпечение по кредита.
Премията е за сметка на клиента.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Не повече от 70% и остатък 100 лв. на член от семейството.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 95% - при рефинансиране;
90% - при покупка, строеж.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на работна заплата в банката.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  75 г. за жените и 75 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
Допуска се финансиране за български граждани работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условията Максимален срок - 30 г. - при обезпечение с жилище.
Максимален срок - 25 г. - при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства За първите 3 г. фиксирана лихва.
Висок процент на финансиране до 90% и 95% при рефинансиране.
Гратисен период до 12 месеца.
Не се изисква застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 444,24 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 161 534,68 лв., ГПР – 5,55% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 5,30%, Променлива лихва за останалия срок – 5,30%, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 25 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.