Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Ипотечен - Покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Фиксирана за 5 г.

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Ипотечен - Покупка, ремонт, рефинансиране, текущи нужди | Фиксирана за 5 г.
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Времето за одобрение зависи от възможността за предоставяне на всички необходими документи.
Възможна е предварителна оценка на доходите и кредитоспособността.
Пояснения
Пояснения Изискване на банката е кредитоискателите да са заети по трудов договор.
Не се изисква ангажимент за превод на работна заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За текущи нужди.
За строителство.
За рефинансиране.
Гратисен период До 12 месеца за главницата при покупка.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Фиксирана лихва от 4.59% за 5 г., след определяне профила на клиента.
Вид лихва За първите 5 г. от срока на кредита лихвата е фиксирана.
След изтичане на петгодишният период, лихвата е плаваща и се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на неценови условия по кредита се начислява такса от 50 лв.
При предоговаряне на ценови условия се начислява 1% върху остатъка от кредита, не повече от 500 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Цената на оценката се определя от вида на оценяваното обезпечение - между 120 лв. и 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека - 25 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация за коментар на всички такси по сделката.
Коментар за лихвите и таксите Професионално съдействие и коментар на лихвените условия.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на ценови отстъпки е възможно след разглеждане на първоначалния комплект от документи.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква сключване на застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Застрахователна премия 0.10% с покритие на основните рискове.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Съотношението дълг/доход да не надвишава 70% и остатъчният нетен доход на член от семейството да не е по-малък от 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Максимален размер на кредита 90% от пазарната цена на имота, определена от експерт оценител.
Възможно е при рефинансиране да се достигне до 95% от пазарната оценка.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка на имота.
Превод на заплата Без превод на работна заплата по сметка.
Поръчители Без изискване за поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  75 г. както за жените, така и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
С възможност да бъдат финансирани българи работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и консултация.
Пояснения на условията Максимален срок:
- 30 г. - при обезпечение с жилище;
- 25 г. - при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за първите 5 г.
Предварителна оценка на кредитоспособността и доходите.
Висок процент на финансиране до 90%.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 454,23 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 165 128,90 лв., ГПР – 5,76% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 5 години – 5,50%, Променлива лихва – 5,50%, Брой погасителни вноски – 360 Такса за оценка на имот – 25 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.