Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в евро | Пощенска банка | За покупка или строеж на жилище, ремонт или рефинансиране | Фиксирана лихва за 5 г. и Пакет Моето Семейство

Ипотечен кредит в евро | Пощенска банка | За покупка или строеж на жилище, ремонт или рефинансиране | Фиксирана лихва за 5 г. и Пакет Моето Семейство
Организация: Пощенска банка
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 15000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Опция за експресно разглеждане на искането за кредит - 1 работен ден.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор.
С превод на заплата.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в строеж/ довършване на жилище.
За покупка на земя.
За ремонт и подобрения.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
Валута EUR
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 4.95%
Вид лихва 4.95% - Фиксирана лихва за първите пет години.
5.15% Плаваща лихва след петата година
(РЛП ПРАЙМ на Юробанк България АД за обезпечени кредити + надбавка)
Еднократни такси за кредита Такса за оценка на кредитоспособността - 75 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Еднократна такса за програма Моето семейство - 3 лв.
Месечнa таксa за програма Моето семейство - 6.95 лв.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 0.70%, минимум 150 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 150 лв. - такса за оценка на имот - за апартамент.
200 лв. - такса за документален анализ на обезпечението.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите Коментар на лихвените условия ще бъде направена при провеждане на консултация.
Отстъпки и промоции Възможно е допълнително договаряне на ценови условия.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.1170 % годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Не повече от 85% от определената пазарна цена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на месечно възнаграждение по сметка в банката.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот - апартамент, къща, офис.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Програма Моето семейство.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие и коментар на условията на кредита.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
Фиксирана лихва за първите 5 г.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, 360 броя мес. вноски, мес. вноска за първите 5 г. е 380,74 евро, а след петата година е 388,77 евро, общата дължима сума е 140 816,92евро, Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.