Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Стандартен ипотечен кредит в евро | УниКредит Булбанк | За закупуване на имот, строителство или рефинансиране | Срок 35 г.

Стандартен ипотечен кредит в евро | УниКредит Булбанк | За закупуване на имот, строителство или рефинансиране | Срок 35 г.
Организация: УниКредит Булбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 977915 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение При представяне на пълния комплект от документи, банката се ангажира за бърз отговор.
Пояснения
Пояснения Изискванията на банката към кредитоискателите са:
- да работят на постоянен трудов договор;
- нетен доход не по-малък от 300 лв. месечно;
- потвърждение от работодателя за превод на заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За ремонт, строителни или довършителни работи.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Възможност за гратисен период:
- за главница до 12 месеца;
- за лихва до 6 месеца.
Валута EUR
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва Лихва 5.10%.
Вид лихва Плаваща лихва, формирана от 3М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на искане за кредит 0.30%.
Таксата се начислява върху размера на кредита.
Събира се след получаване на решение.
Месечни и годишни такси за кредита По кредита няма допълнителни годишни и месечни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Такса за поддръжка на разплащателна сметка - 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса за предсрочно погасяване се начислява само през първата година от действието на кредита и е в размер на 1% върху погасяваната сума.
Такса за предоговаряне / промяна В случай на предоговаряне на условия по кредита през срока му на действие и по искане от страна на кредитополучателя, се заплаща такса от 1% върху остатъка.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Необходимо е изготвяне на пазарна оценка на имота, който ще служи за обезпечение по кредита.
Оценката се възлага от банката и се заплаща от кредитополучателя.
Такса за оценка - 120 лв.
Други такси Всички параметри ще бъдат обсъдени при консултация.
Коментар за лихвите и таксите Лихви, такси и комисионни, както и възможността за договаряне на по-благоприятни условия ще бъдат обсъдени при заявяване на консултация.
Отстъпки и промоции След обследване на кредитоискателя и оценка на рисковия профил е възможно да бъдат договорени допълнителни отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Сключване на застраховки на имота и Живот е задължително условие.
Застраховка Живот Месечно върху размера на кредита се начислява застрахователна премия от 0.0343%.
Застраховката е Кредитна протекция и включва основните рискове.
Зacтpaxoвĸa Имот Годишно върху остатъка от кредита се начислява застрахователна премия от 0.1100%.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Банката допуска кредитоспособност до 70%, т.е.
съотношението на месечната вноска по кредита към дохода да не надвишава 70%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Размер на кредита не повече от 85% от пазарната стойност на имота, определена от независим експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит - формуляр на банката.
Лична карта или паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за дохода.
Потвърждение за превод на работна заплата.
Документи за собственост на придобивания имот.
Договор за СМР и количествено-стойностна сметка.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота от Агенция по вписванията.
Експертна оценка.
Превод на заплата Превод на работна заплата, което се удостоверява с потвърждение от работодателя.
Поръчители При одобрение на кредита е възможно да бъде изискано поръчителство по сделката.
Причините могат да бъдат висок риск, недостатъчност на обезпечението, необходимост от допълнителен гарант и др.
Обезпечение Вписване на първа по ред ипотека в полза на банката върху закупувания или друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  За жените и за мъжете възрастта при изтичане на кредита не трябва да надвишава 70 г.
Условия за чуждестранни граждани Няма опция кредитополучател да бъде чуждестранен гражданин.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за професионална консултация.
Пояснения на условията Условия и параметри, както и всички възникнали въпроси ще бъдат обсъдени при безплатна професионална консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране до 85%.
Гратисен период по главница и лихва.
Дълъг срок на погасяване - до 35 г.
Възможност за избор на погасителен план - анюитет или с намаляващи вноски.
Бързо одобрение.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 70 000 BGN със срок на погасяване 22 години и размер на финансиране 80% от оценката на имота: Общ размер на кредита – 70 000 лв, месечна анюитетна вноска – 264 месечни вноски, всяка в размер на 505.72 лв., еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск – 0.3%, срок на кредита: 22 години, общи разходи по кредита за потребителя – 65 200.83 лв., лихвен процент – 6.00%, ГПР - 6.97 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 135 200.83 лв.