Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | KBC Банк България | Покупка на готов имот или в строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 1 г.

Ипотечен кредит в лева | KBC Банк България | Покупка на готов имот или в строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 1 г.
Организация: KBC Банк България
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума10000 лв.
Максимална сума800000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок3 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеБанката се ангажира с решение по кредита в кратки срокове при условие, че са представени всички документи.
Пояснения
ПоясненияИзискването на банката към кредитоискателите е да са заети на постоянен трудов договор.
Няма условие за превод на доход по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на изграждане.
За рефинансиране на аналогични кредити.
Гратисен периодДопуска се гратисен период по главницата до 12 месеца, считано от датата на договора за кредит.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ЛихваФиксирана лихва за първата година - 5.25%.
Вид лихваФиксиран лихвен процент само за първата година от срока на кредита.
След първата година, лихвата е плаваща и се формира от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на документи - 0.25% от размера на кредита, минимум 120 лв.
Месечни и годишни такси за кредитаБез годишни такси през остатъчния период на кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетЕднократна такса за отриване на сметка - 5 лв.
Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка - 3.50 лв.
Такса за предсрочно погасяванеТакса за предсрочно погасяване се дължи единствено през първата година от срока на кредита и е в размер на 1%.
Начислява се върху погасяваната сума.
След първата година, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промянаПри искане за предоговаряне на лихвени условия се начислява такса от 1%, минимум 100 лв.
При промяна на неценови параметри, дължимата такса е фиксирана от 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоЦената за изготвяне на оценка се определя от съответната оценителска фирма.
Банката дава възможност кредитоискателят да избере експерт оценител.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeБанката не начислява такса за вписване на ипотека.
Кредитополучателят заплаща нотариалните такси по сделката.
Други таксиПоръчай безплатна консултация, на която ще бъдат обсъдени всички такси, както и възможността за договаряне на по-добри условия.
Коментар за лихвите и такситеПри провеждане на консултация ще бъдат коментирани ценовите параметри.
Отстъпки и промоцииСлед преглед на документите и определяне на рисковия профил на кредитоискателя, е възможно да бъдат договорени и допълнителни отстъпки.
Застраховки
Информация за застрахованеЗадължителна застраховка на имота, предмет на обезпечение и без застраховка Живот.
Застраховка ЖивотНе е задължително сключване на полица.
При искане на клиента е възможно да бъдат обсъдени условията за сключване.
Зacтpaxoвĸa Имот0.10% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Полицата покрива основните рискове - пожар, природни бедствия, земетресение и др.
Банката дава възможност на клиента сам да избере застраховател. Задължително условие е да бъдат спазени изискванията на банката за имуществено застраховане.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Максимум 60%, но зависи от процента на финансиране:
- до 80% - 60%;
- от 80% до 85% - 55%;
- над 85% - 40%.
Възможно е надвишаване на посочените стойности само по изключение.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)85% от пазарната оценка на имота, изготвена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит по образец на банката.
Лична карта/паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплатаПревод на работна заплата не се изисква.
ПоръчителиНяма изискване за поръчителство по сделката.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Възраст при падежа на кредита не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за информация и обсъждане на всички условия и параметри по сделката.
Пояснения на условиятаБезплатно професионално съдействие по всички възникнали въпроси.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваФиксирана лихва за първата година.
Процент на финансиране до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот.
Без превод на работна заплата в банката.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване 20 г., без превод на заплата в банката: месечна вноска – 436.81 лв., лихвен процент – 6.20%, ГПР - 6.72%. Oбща сума, дължима от потребителя в края на периода – 107 209.73 лв.