Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, ремонт или строеж на жилище, рефинансиране и текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г.

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, ремонт или строеж на жилище, рефинансиране и текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г.
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеРешение в кратки срокове при условие, че са представени всички документи, както за доходите, така и за имота.
Пояснения
ПоясненияРаботещ на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на готов имот.
За ремонт, реконструкция и подобрения.
За текущи нужди.
За строителство.
За рефинансиране.
Гратисен периодПри покупка на имот се допуска гратис по главницата до 12 месеца.
ВалутаBGN
Лихви и такси
Лихва4.39% фиксирана лихва за 3 г.
Лихвата се определя след определяне профила на клиента.
Вид лихва4.39% фиксирана лихва за първите 3 г. от срока на кредита.
За останалия период лихвата е плаваща, формирана от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на документи и оценка на риска - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетТакса за поддържане на разплащателна сметка - 2 лв. месечно.
Такса за предсрочно погасяванеДължи се такса за предсрочно погасяване само през първата година от срока на кредита и е в размер на 1%.
Таксата се начислява върху предсрочно погасяваната сума.
В случай на погасяване след първата година, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промянаПри предоговаряне на лихва се дължи такса от 1%, не повече от 500 лв.
Таксата се начислява върху остатъка по кредита.
При искане за предоговаряне на неценови параметри се заплаща такса от 50 лв.
Без такса при заявено искане за промяна датата на падеж по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоВ зависимост от вида на имота се заплаща такса, която варира между 120 лв. и 224 лв.
Оценката се изготвя от експерт оценител.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeТакса за учредяване на ипотека - 25 лв.
Други таксиПоръчай безплатна консултация за коментар на всички такси.
Коментар за лихвите и такситеПри заявяване на консултация ще бъдат обсъдени лихвените условия по сделката.
Отстъпки и промоцииДопълнително договаряне е възможно след определяне на риска по сделката.
Застраховки
Информация за застрахованеДопълнителна информация по застраховките при консултация.
Застраховка ЖивотНе се изисква застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗастраховка на имота е задължителна.
Застрахователната премия е 0.10%, начислявана върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Кредитоспособност не повече от 70%.
Остатъчният доход на член от семейството не трябва да бъде по-малко от 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)По-висок процент на финансиране при рефинансиране на експозиция - 95%.
В останалите случаи максимум 90% от определената пазарна цена на имота.
Изисквания и необходими документиИскане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплатаНе се изисква превод на работна заплата по сметка в банката.
ПоръчителиНяма изискване за поръчители.
При по-висок риск по сделката е възможно да бъде поставено условие за осигуряване на поръчители.
ОбезпечениеИпотека на закупувания или друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Не повече от 75 г., както за мъжете, така и за жените.
Условия за чуждестранни гражданиБез опция за чуждестранни граждани, но с възможност за финансиране на български граждани доказващи доходи от чужбина.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за допълнителна информация.
Пояснения на условиятаСрокът се определя от вида на обезпечението, а именно:
- максимум 30 г. с обезпечение жилище;
- максимум 25 г. с обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваФиксирана лихва за 3 г.
Висок процент на финансиране до 90%.
Без превод на работна заплата.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот.
Възможност за избор на погасителен план.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 444,24 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 161 534,68 лв., ГПР – 5,55% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 5,30%, Променлива лихва за останалия срок – 5,30%, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 25 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.