Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в евро | Райфайзенбанк | Кредит за закупуване или строеж на жилище и рефинансиране | Фиксирана лихва за 1 г. и гратис 12 месеца

Ипотечен кредит в евро | Райфайзенбанк | Кредит за закупуване или строеж на жилище и рефинансиране | Фиксирана лихва за 1 г. и гратис 12 месеца
Организация: Райфайзенбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 400000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 3 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение При представяне на пълния комплект документи за доходите и за имота, банката се ангажира за решение по кредита в кратки срокове.
Пояснения
Пояснения Не се изисква превод на заплата, но задължително изискване е кредитоискателят да работи на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Максимум 12 месеца гратисен период по главницата.
Валута EUR
Лихви и такси
Лихва За първата година фиксирана лихва от 6.20%.
Вид лихва 6.20% - за една година, след което до крайния срок на кредита се начислява променлива лихва, формирана от 6М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за проучване и разглеждане на документи - 0.25%, минимум 120 лв.
Таксата се начислява върху размера на кредита.
Месечни и годишни такси за кредита По кредита няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет За откриване на разплащателна сметка, необходима за кредита се дължи такса 5 лв.
Месечна такса за сметката - 4.89 лв.
Такса за предсрочно погасяване През първата година от срока на кредита в случай на предсрочно погасяване се начислява такса от 1%.
След първата година не се дължи такса при погасяване.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на ценови параметри се начислява 1% върху остатъка от кредита, минимум 100 лв.
При искане за промяна на неценови условия се начислява такса от 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Цената за изготвяне на оценка се определя съгласно ценовата листа на оценителската фирма, избрана от кредитоискателя да изготви оценката.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Без такса за правно становище.
Други такси При заявена консултация ще бъдат коментирани всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат обсъдени всички подробности относно ценообразуването и лихвите.
Отстъпки и промоции Договаряне на допълнителни отстъпки е възможно след определяне на риска по сделката.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при заявена консултация.
Застраховка Живот Без изискване за застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот При имуществената застраховка, банката дава възможност кредитоискателят сам да избере застрахователна компания за сключване на полица.
Необходимо е да бъдат включени основните рискове и полицата да бъде в полза на банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Определя се от процента на финансиране:
- до 80% - максимум 60%;
- от 80% до 85% - 55%;
- над 85% - 40%.
Възможно е надвишаване на стойностите по изключение.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85% от пазарната цена на имота, определена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит - форма на банката.
Документи за самоличност - лична карта или паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без превод на доход по сметка в банката.
Поръчители Кредитът може да бъде разрешен и без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете при изтичане на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Професионално съдействие при заявена консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за една година.
Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот.
Без превод на заплата по сметка в банката.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване 20 г., без превод на заплата в банката: Месечна вноска – 436.81 лв., лихвен процент – 6.20%, ГПР - 6.72 %. Oбща сума, дължима от потребителя – 107 209.73 лв.