Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в евро | ДСК | За закупуване, строителство на жилище, рефинансиране | За кредити до 80 000 лв. - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в евро | ДСК | За закупуване, строителство на жилище, рефинансиране | За кредити до 80 000 лв. - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в евро | ДСК | За закупуване, строителство на жилище, рефинансиране | За кредити до 80 000 лв. - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 80000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от предоставяне на документите.
Пояснения
Пояснения Работещ на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на аналогични целеви кредити.
Гратисен период Гратисен период по главницата е възможен:
- до 12 месеца при покупка;
- до 24 месеца при строеж.
Валута EUR
Лихви и такси
Лихва Променлива лихва от 5.70% за целия срок на кредита.
Вид лихва Плаваща лихва, която се формира от 6М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредита 0.25% - такса за разглеждане на документи.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 2.00 лв. месечна такса за разплащателна сметка.
Такса за предсрочно погасяване Начислява се:
1% през първата година;
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна 1%, максимум 500 лв. при промяна на ценови условия;
Фиксирана такса от 50 лв. при промяна на неценови условия.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата се определя от вида на имота и е размер между 120 лв. и 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация за коментиране на всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на професионална консултация.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне е възможно след определяне на рисковия профил на кредитоискателя.
Застраховки
Информация за застраховане Застраховката на имота е задължителна, а застраховка Живот не се изисква.
Застраховка Живот Няма изискване за задължително сключване на полица Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.15% годишна застрахователна премия върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Не повече от 70% задлъжнялост и остатък 100 лв. за всеки член на семейството.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) При рефинансиране е възможно максималният размер на кредита да бъде до 95% от пазарната цена на имота.
При останалите случаи финансирането е до 90%.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата Без превод на доход по сметка в ДСК.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  75 г. за жените и 75 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация по всички възникнали въпроси.
Пояснения на условията Максимален срок 30 г. - обезпечение с жилище.
Максимален срок 25 г. - обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Без застраховка Живот.
Висок процент на финансиране - до 90%.
Гратисен период до 24 месеца.
ЗАЯВИ Сравни