Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен – за покупка, строителство, рефинансиране | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 5 г.

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен – за покупка, строителство, рефинансиране | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 5 г.
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума5000 лв.
Максимална сума600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеПри представяне на необходимите документи, банката се ангажира за отговор в кратки срокове.
Пояснения
ПоясненияЗадължително условие е кандидатите да работят по трудови правоотношения.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен периодГратис единствено по главницата:
- 24 месеца при строеж;
- 12 месеца при закупуване на имот.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ЛихваЗа първите 5 години от срока на кредита фиксирана лихва 4.19%.
Лихвата се договаря след определяне на рисковия профил.
Вид лихва4.19% за 5 години, след което лихвата е плаваща и се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредитаНачислява се 0.25% върху размера на кредита за разглеждане на документи.
Месечни и годишни такси за кредитаНяма други годишни или месечни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетМесечна такса за разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяванеДължи се такса в случай на погасяване през първата година от срока на кредита и е 1% върху погасявания размер.
Такса за предоговаряне / промянаЗа промяна по кредита в частта цена се начислява такса от 1%, но не повече от 500 лв.
При искане за промяна на неценови параметри се дължи фиксирана такса от 50 лв.
Не се дължи такса за промяна датата на месечната вноска.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоОпределя се от вида на имота:
- за апартамент - 120 лв.
- за къща - 160 лв. + 32 лв. за всеки етаж след първия.
Не повече от 224 лв.
Таксата се заплаща от кредитоискателя.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeЗа изготвяне и вписване на ипотека - 35 лв.
Други таксиПоръчай консултация за коментиране на всички такси и условия.
Коментар за лихвите и такситеПоръчай безплатна консултация за уточнение на всички подробности.
Отстъпки и промоцииСлед оценка на риска по сделката е възможно да бъдат договорени ценови отстъпки.
Застраховки
Информация за застрахованеЗадължителна застраховка на имота.
Коментар на условията при запитване за консултация.
Застраховка ЖивотБанката не изисква застраховка Живот.
При изявено искане от кредитополучателя може да бъде изготвена и сключена полица.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗадължителна застраховка на обезпечението по кредита, която е за сметка на кредитополучателя - 0.10% годишна премия.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Кредитоспособност максимум до 70% и остатък на член от семейството 100 лв. след покриване на месечни вноски по кредитни задължения.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)Процентът се определя в зависимост от целта на кредита:
- при рефинансиране до 95% от пазарната цена на имота;
- при покупка и строителство до 90% от пазарната стойност.
Изисквания и необходими документиИскане за кредит - форма на банката.
Лична карта.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплатаНе се изисква превод на работна заплата от страна на работодателя.
ПоръчителиБез поръчители по сделката.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Възраст при изтичане на кредита не повече от 75 г. (за жените и за мъжете).
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Български граждани с доходи от чужбина могат да бъдат финансирани.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за информация и коментар на всички условия.
Пояснения на условиятаМаксимален срок - 30 г. с обезпечение жилище.
Максимален срок - 25 г. с обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване още сега.
Предимства
ПредимстваФиксирана лихва за 5 г.
Висок процент на финансиране - до 90%.
Гратисен период до 24 месеца.
Без задължителна застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 424,58 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 154 464, 92 лв. ГПР – 5,13% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,90%, Променлива лихва за останалия срок – 4,90%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3, 50 лв.