Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в евро | ДСК | Покупка на готов имот, строителство, текущи нужди или рефинансиране | Финансиране до 90% - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в евро | ДСК | Покупка на готов имот, строителство, текущи нужди или рефинансиране | Финансиране до 90% - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в евро | ДСК | Покупка на готов имот, строителство, текущи нужди или рефинансиране | Финансиране до 90% - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от възможността за представяне на всички необходими документи едновременно с искането за кредит.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор без ангажимент за превод на месечно възнаграждение по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За текущи нужди.
За строеж.
За рефинансиране.
Гратисен период При покупка на имот е възможен гратисен период до 12 месеца по главницата.
Валута EUR
Лихви и такси
Лихва Променлива лихва за целия срок на кредита от 6.30%.
Вид лихва Плаваща лихва
(6М EURIBOR + надбавка)
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Без такса за управление за следващи години.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Допуска се предоговаряне през срока на кредита, както на неценови условия, така и на ценови, за което се начислява такса:
- 1%, но не повече от 500 лв. при промяна на лихва;
- 50 лв. при промяна на неценови параметри - срок, обезпечение и др.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението В зависимост от обекта на оценката, таксата е между 120 лв. и 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 25 лв. - такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека.
Други такси Поръчай безплатна професионална консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъде направен коментар на всички такси, лихви и условия по кредита.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на ценови отстъпки е възможно.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при заявяване на консултация.
Застраховка Живот Без застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължително сключване на имуществена застраховка.
Годишна застрахователна премия 0.15%, дължима от кредитополучателя.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 70% и 100 лв. остатъчен доход на член от семейството.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 90% от пазарната цена на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Превод на заплата Без превод на работна заплата.
Поръчители Без поръчители по сделката.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  75 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и професионална консултация.
Пояснения на условията Максимален срок 30 г. - при обезпечение с жилище.
Максимален срок 25 г. - при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Процент на финансиране до 90%.
Възможност за индивидуален погасителен план.
Без застраховка Живот.
Без превод на работна заплата.
Гратисен период до 12 месеца.
ЗАЯВИ Сравни