Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в евро | KBC Банк България | За закупуване или строителство на жилище, за рефинансиране | Процент финансиране до 85%

Жилищен ипотечен кредит в евро | KBC Банк България | За закупуване или строителство на жилище, за рефинансиране | Процент финансиране до 85%
Организация: KBC Банк България
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума10000 лв.
Максимална сума800000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок3 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеСрокът за одобрение се определя от възможността за предоставяне на пълния комплект документи - и за доходите, и за имота предмет на сделката.
Пояснения
ПоясненияКредитът се предлага на заети по трудови правоотношения и с възможност за превод на заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на изграждане.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен периодДо 12 месеца за главницата.
ВалутаEUR
Лихви и такси
Лихва4% - фиксирана за една година.
Вид лихваЗа първата година лихвата е фиксирана, след което плаваща до крайния срок на кредита.
Плаващата лихва се формира от 6М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредитаТакса за разглеждане на документи - 0.25%, не по-малко то 120 лв.
Месечни и годишни такси за кредитаБез допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетЕднократна такса за отриване на сметка - 5 лв.
Месечна такса за сметката - 4.89 лв.
Такса за предсрочно погасяванеТаксата за предсрочно погасяване се начислява съобразно периода на погасяване, а именно:
- при погасяване през първата година - 1%;
- при погасяване след първата година - 0%.
Такса за предоговаряне / промянаПри отправено искане за промяна на ценови параметри се начислява 1% върху остатъка на кредита, минимум 100 лв.
При промяна на неценови условия - 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоБанката дава възможност за избор на оценител.
Таксата се определя съобразно ценовата политика на съответното оценителско бюро.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнeНе се дължи такса за правно обслужване и консултация.
Други таксиПоръчай консултация за коментар на таксите.
Коментар за лихвите и такситеПри провеждане на професионална консултация ще бъдат обсъдени лихвените условия.
Отстъпки и промоцииВъзможно е допълнително договаряне на ценови условия.
Застраховки
Информация за застрахованеЗадължителни застраховки.
Застраховка ЖивотНачислява се застрахователна премия от 0.043% месечно върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa ИмотЗастрахователна премия от 0.10%.
Начислява се годишно върху стойността на имота.
Възможен е избор на застраховател.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)85% от пазарната цена на имота, определена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документиИскане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплатаС превод на заплата по сметка в Райфайзенбанк.
ПоръчителиБез поръчители по кредита.
ОбезпечениеИпотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Не повече от 70 г. за жените и за мъжете при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни гражданиПродуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за информация и консултация.
Пояснения на условиятаПрофесионално съдействие и коментар на всички условия.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваПроцент на финансиране - до 85%.
Фиксирана лихва за първата година.
Гратис по главницата - 12 месеца.
Анюитет или намаляващи вноски - възможност за договаряне.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване 20 г., задължителен превод на заплата в банката: Месечна вноска – 428.13 лв., лихвен процент – 5.95%, ГПР - 6.45 %. Oбща сума, дължима от потребителя в края на периода на кредита – 105 126.13 лв.