Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в лева | ОББ | За покупка, строителни работи или ремонт | Промоционални условия | Финансиране до 90% - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ОББ | За покупка, строителни работи или ремонт | Промоционални условия | Финансиране до 90% - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в лева | ОББ | За покупка, строителни работи или ремонт | Промоционални условия | Финансиране до 90% - НЕАКТИВЕН
Организация: ОББ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 15000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Предварително одобрение за 1ден на база документи за доходите.
След обследване на имота се получава окончателно одобрение на сделката.
Пояснения
Пояснения Изискване към кредитоискателите е да работят по трудови правоотношения или са лица упражняващи свободни професии.
Задължително документално доказване на доходите.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на имот.
За ремонт, строителни и довършителни работи.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Без опция за гратисен период.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва За кредити със сума над 60 000 лв. - 2.95%.
За кредити със сума до 60 000 лв. - 3.95%.
Вид лихва Лихвата е плаваща и се формира, както следва:
- РЛП + фиксирана надбавка от 2.75, не по-малко от 2.95%
- РЛП + фиксирана надбавка от 3.75%, не по-малко от 3.95%
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документите и оценка на риска - 200 лв.
Месечни и годишни такси за кредита По кредита няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 2.50 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса за предсрочно погасяване през 1 г. от срока на кредита - 1%.
Такса за предсрочно погасяване след 1 г. - 0%.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на условията по кредита се заплаща такса от 35 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата за пазарна оценка на имота от експерт оценител зависи от вида на имота:
- апартамент - 130 лв.
- къща - 190 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други такси Начина на начисляване и събиране на таксите, както и възможността за договаряне на по-благоприятни ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При консултация ще бъдат обсъдени всички подробности за начина на ценообразуване и лихвените условия.
Отстъпки и промоции След оценка на кредитния риск е възможно договаряне на допълнителни отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Застраховка Имот - задължителна.
Застраховка Живот - не е задължителна.
Застраховка Живот Сключва се по искане на кредитоискателя.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка на недвижимия имот обезпечение по кредита.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Задлъжнялост не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Не повече от 90% от пазарната цена на имота за покупка на имот без инвестиционни намерения.
Не повече от 80% за покупка на имот с инвестиционна цел (отдаване под наем, препродажба и др.).
Изисквания и необходими документи Молба-декларация за ипотечен кредит - формуляр на банката.
Копие на лична карта.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Документи доказващи доходите.
Документи за собственост на имота.
Договор за СМР и количествено-стойностна сметка.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата Превод на доход по сметка в банката.
Поръчители След оценка на кредитния риск е възможно да бъде поставено условие за привличане на поръчител по сделката.
Обезпечение Първа по ред ипотека на закупувания или друг имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максимална възраст при погасяване на кредита не повече от 70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Възможно е финансиране на чужди граждани при определени условия.
Изисквания за други услуги или продукти Всички въпроси свързани със сделката и оценка на риска ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие по всички въпроси свързани със сделката.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега.
Предимства
Предимства Преференциална лихва.
Висок процент на финансиране до 90%.
Бърз отговор, включително и получаване на предварително одобрение.
ЗАЯВИ Сравни

ГПР от 3.31%: При одобрен размер кредит 80 000 лв., за срок от 240 месеца, променлив лихвен процент от 2.95% и с превод на работна заплата по сметка в банката.

Месечна вноска по кредита 441.68 лв.; Обща дължима сума в края на периода 108 676.86 лв. Задължителна застраховкa „Имот“, като разходът за застраховката е калкулиран в ГПР.