Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в лева | ДСК | С предназначение покупка на имот, рефинансиране или покриване на текущи нужди | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | С предназначение покупка на имот, рефинансиране или покриване на текущи нужди | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в лева | ДСК | С предназначение покупка на имот, рефинансиране или покриване на текущи нужди | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 1000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор при представяне на всички документи.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор и с ангажимент от страна на работодателя за превод на заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За финансиране на текущи нужди.
За строителство на жилище.
За рефинансиране.
Гратисен период Допуска се 12 месечен гратис по главницата при покупка.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 6.20% фиксирана за 5 г.
Вид лихва Фиксирана лихва за първите пет години, след което действащата лихва е променлива и се образува от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи и оценка на риска - 0.25%.
Таксата се начислява върху исканият размер кредит.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси върху остатъка на кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за пакетната услуга - 2.50 лв.
Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При промяна на лихвени нива - 1%, максимум 500 лв.
При промяна на неценови параметри - 50 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Цената на оценката, която се заплаща от кредитополучателя е в диапазон между 120 лв. и 224 лв.
Определя се от вида на имота, предмет на оценка.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 25 лв. - такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека.
Други такси Поръчай безплатна консултация за обсъждане на всички такси.
Коментар за лихвите и таксите Обсъждане на параметрите при безплатна консултация, която може да заявите още сега.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне е възможно.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация за застраховките при провеждане на консултация.
Застраховка Живот Не се изисква сключване на полица Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка, по която се начислява 0.15% върху стойността на ипотекирания имот.
Премията е на годишна база.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) 70% кредитоспособност и минимум 100 лв. нетен остатъчен доход на всеки член от семейството.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Размерът на кредита не следва да надвишава 90% от пазарната цена на имота и 95% при рефинансиране.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит по образец на банката.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на месечното възнаграждение по сметка в банката.
Поръчители Без изискване за поръчители, но е възможно да бъде поставено условие за поръчителство в хода на разглеждане на искането.
Обезпечение Ипотека на закупувания или на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  75 г. за жените и 75 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пакет ДСК Pay.
Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Срока на кредита се определя от обезпечението:
- 25 г., когато обезпечението по кредита е нежилищен имот;
- 30 г., когато кредита е обезпечен с жилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Процент на финансиране до 90%.
Фиксирана лихва за първите пет години.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 454,23 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 165 128,90 лв., ГПР – 5,76% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 5 години – 5,50%, Променлива лихва – 5,50%, Брой погасителни вноски – 360 Такса за оценка на имот – 25 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.