Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в евро | ДСК | Жилищен - Покупка, строеж, рефинансиране | Без застраховка Живот

Ипотечен кредит в евро | ДСК | Жилищен - Покупка, строеж, рефинансиране | Без застраховка Живот
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 2500 EUR
Максимална сума 300000 EUR
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от необходимото време за представяне на пълния комплект от документи.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор без изискване за превод на работна заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата - при покупка.
До 24 месеца за главницата - при строеж.
Валута EUR
Лихви и такси
Лихва 3.79% променлива лихва.
Лихвата е в диапазона 3.30%-4.79% и се договаря след определяне на клиентският профил.
Вид лихва За целия срок на кредита, лихвата е плаваща и се формира от 6M EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи и проучване - 0.25%.
При рефинансиране - без такса за кредити над 30 000 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Без годишни или месечни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 2.00 лв. - месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При промяна на лихвени условия се начислява 1%, макс 500 лв.
При промяна на неценови условия - 50 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата се определя от вида на имота и е в рамките между 120 лв. и 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Таксата е 35 лв. и включва изготвяне и вписване на ипотека в полза на банката.
Други такси Поръчай безплатна консултация за коментар по всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени ценовите параметри по сделката.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на лихвени условия и такси е възможно след първоначално разглеждане на документите.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация за застраховките и изискванията на банката при заявяване на консултация.
Застраховка Живот Без застраховка Живот на кредитополучателя.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка на имота, с годишна премия от 0.10%.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) 70% максимална кредитоспособност и 100 лв. остатък на всеки член от семейството.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 90% или 95% в зависимост от целта на кредита.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит по образец.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Без превод на дохода по сметка.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 75 г. при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци, но могат да бъдат финансирани български граждани, работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и коментар по всички параметри на кредита.
Пояснения на условията Максимален срок:
- 30 г. при обезпечение с жилище;
- 25 г. при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране до 90%.
Без застраховка Живот.
Гратисен период до 24 месеца.
ЗАЯВИ Сравни