Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен ипотечен кредит в евро | Райфайзенбанк | За закупуване или строителство на жилище, за рефинансиране | Процент финансиране до 85%

Жилищен ипотечен кредит в евро | Райфайзенбанк | За закупуване или строителство на жилище, за рефинансиране | Процент финансиране до 85%
Организация: Райфайзенбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 400000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 3 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Срокът за одобрение се определя от възможността за предоставяне на пълния комплект документи - и за доходите, и за имота предмет на сделката.
Пояснения
Пояснения Кредитът се предлага на заети по трудови правоотношения и с възможност за превод на заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на изграждане.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период До 12 месеца за главницата.
Валута EUR
Лихви и такси
Лихва 5.95% - фиксирана за една година.
Вид лихва За първата година лихвата е фиксирана, след което плаваща до крайния срок на кредита.
Плаващата лихва се формира от 6М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 0.25%, не по-малко то 120 лв.
Месечни и годишни такси за кредита Без допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Еднократна такса за отриване на сметка - 5 лв.
Месечна такса за сметката - 2.93 лв.
Такса за предсрочно погасяване Таксата за предсрочно погасяване се начислява съобразно периода на погасяване, а именно:
- при погасяване през първата година - 1%;
- при погасяване след първата година - 0%.
Такса за предоговаряне / промяна При отправено искане за промяна на ценови параметри се начислява 1% върху остатъка на кредита, минимум 100 лв.
При промяна на неценови условия - 100 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Банката дава възможност за избор на оценител.
Таксата се определя съобразно ценовата политика на съответното оценителско бюро.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Не се дължи такса за правно обслужване и консултация.
Други такси Поръчай консултация за коментар на таксите.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на професионална консултация ще бъдат обсъдени лихвените условия.
Отстъпки и промоции Възможно е допълнително договаряне на ценови условия.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителни застраховки.
Застраховка Живот Начислява се застрахователна премия от 0.043% месечно върху размера на кредита.
Зacтpaxoвĸa Имот Застрахователна премия от 0.12%.
Начислява се годишно върху стойността на имота.
Възможен е избор на застраховател.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85% от пазарната цена на имота, определена от експерт оценител.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на заплата по сметка в Райфайзенбанк.
Поръчители Без поръчители по кредита.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 70 г. за жените и за мъжете при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и консултация.
Пояснения на условията Професионално съдействие и коментар на всички условия.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Процент на финансиране - до 85%.
Фиксирана лихва за първата година.
Гратис по главницата - 12 месеца.
Анюитет или намаляващи вноски - възможност за договаряне.
ЗАЯВИ Сравни

Пример за ипотечен кредит с плаващ лихвен процент за сумата от 60 000 лв. със срок на погасяване 20 г., задължителен превод на заплата в банката: Месечна вноска – 428.13 лв., лихвен процент – 5.95%, ГПР - 6.45 %. Oбща сума, дължима от потребителя в края на периода на кредита – 105 126.13 лв.