Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ОББ | За рефинансиране | Без превод на заплата | Безплатна застраховка

Ипотечен кредит в лева | ОББ | За рефинансиране | Без превод на заплата | Безплатна застраховка
Организация: ОББ
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума15000 лв.
Максимална сума500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок1 г.
Максимален срок30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрениеБърз отговор след набавяне на необходимите документи.
Възможно е получаване на предварително одобрение в рамките на 1 ден на база доходи без да се обследва имота.
След представяне на документи за имота се получава окончателно одобрение.
Пояснения
ПоясненияКредитът се предоставя на лица заети по трудови правоотношения или упражняващи свободни професии.
Не е задължително дохода да бъде превеждан по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредитаЗа рефинансиране.
За ремонт или строителни и довършителни работи.
Гратисен периодНе се допуска гратисен период по главницата.
ВалутаBGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва2.69% за кредити с размер над 60 000 лв.
3.59% за кредити с размер до 60 000 лв.
Вид лихваПроменлива лихва формирана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредитаБез такса за разглеждане на искането.
Месечни и годишни такси за кредитаПо кредита няма допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакетМесечна такса за обслужване на разплащателна сметка, по която се усвоява и погасява кредита - 4.50 лв.
Такса за предсрочно погасяванеПри предсрочно погасяване през първата година от срока на кредита се начислява 1%.
След първата година до крайния срок на кредита, не се дължи такса за предсрочно погасяване в случай на заявено искане от страна на кредитополучателя.
Такса за предоговаряне / промянаТакса за предоговаряне на условията по кредита - 35 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечениетоТаксата за изготвяне на експертна оценка зависи от вида на имота, а именно:
- за оценка на апартамент - 130 лв.
- за оценка на къща - 190 лв.
С възможност при рефинансиране без такса.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe
Други таксиВсички такси ще бъдат обсъдени при безплатна консултация.
Коментар за лихвите и такситеКоментар относно лихви, такси и възможност за договаряне на отстъпки при заявяване на консултация.
Отстъпки и промоцииВъзможно е договаряне на отстъпки в зависимост от сделката и след обследване на дохода.
Застраховки
Информация за застрахованеЗастраховка Живот и застраховка Имот са за сметка на банката.
Застраховка ЖивотБезплатна.
Зacтpaxoвĸa ИмотБезплатна.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%)Кредитоспособност максимум 60%.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%)До 85% от пазарната стойност на имота, която се определя от независим експерт оценител.
Изисквания и необходими документиМолба-декларация за ипотечен кредит - бланка на банката.
Копие на лична карта.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Документи доказващи доходите.
Документи за собственост на придобивания имот.
Количествено-стойностна сметка и договор за извършване на СМР.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка от лицензиран оценител.
Превод на заплатаБез задължително условие за превод на доход по сметка в банката.
ПоръчителиПри оценка на кредитния риск е възможно да бъде изискано поръчителство с цел минимизиране на по-висок риск.
ОбезпечениеВписване на първа по ред ипотека на закупувания или друг имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже) Ограничението за възрастта е 70 г. за жените и за мъжете при изтичане срока на кредита.
Условия за чуждестранни гражданиВъзможно е предоставяне на кредит на чужди граждани при условие, че отговарят на допълнителни изисквания на банката.
Изисквания за други услуги или продуктиПодай запитване за професионална консултация.
Пояснения на условиятаКоментар на параметрите по кредитната сделка при безплатна консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстванеПодайте запитване.
Предимства
ПредимстваВисок процент на финансиране до 85%.
Безплатна застраховка Живот и Имот.
Бързо одобрение, включително и възможност за предварително одобрение на база доходи.
ЗАЯВИ Сравни