Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | БАКБ | Преференциална лихва и гратисен период

Ипотечен кредит в лева | БАКБ | Преференциална лихва и гратисен период
Организация: BACB
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бързо одобрение при налични документи за доходите.
Пояснения
Пояснения Изисква се документално доказване на доходите.
Информация за кредита
Цел на кредита Ипотечният кредит се предлага за:
За покупка на апартамент или недвижим имот.
Закупуване и ремонт на апартамент.
Закупуване на държавно или общинско жилище.
Рефинансиране на ипотечни кредити.
Гратисен период До 12 месеца по главницата, като първоначално се ползват 6 месеца, а останалите 6 месеца след изтичане на първата година от срока на кредита.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 3.40%
Вид лихва Плаваща лихва формирана на база ОЛП + фиксирана надбавка
Еднократни такси за кредита 130 лв.
Месечни и годишни такси за кредита
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 2.50 лв. месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка обслужваща кредита.
Такса за предсрочно погасяване 1% върху погасяваната част от главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
След първата година предсрочното погасяване по кредита е без такса.
Такса за предоговаряне / промяна Заяви безплатна консултация
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 130 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 80 лв.
Други такси В зависимост от избраните услуги.
Коментар за лихвите и таксите Обсъждане при провеждане на кредитна консултация.
Отстъпки и промоции Безплатна дебитна карта.
Възможности за допълнително индивидуално договаряне на лихвите и таксите по ипотечния кредит.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при среща.
Застраховка Живот
Зacтpaxoвĸa Имот Размерът на застраховката е 0.1000% и се начислява върху остатъка по главницата.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) 60%
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85%
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност / лични карти.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Документи за собственост на имота / обезпечението.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на заплата по сметка.
Поръчители Без поръчители, при достатъчни доходи.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот или ипотека на друг жилищен имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  65 г. за жените и 65 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Кредитът не се предлага на чужди граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за допълнителна информация и сравнение.
Пояснения на условията Безплатно съдействие
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване за консултация
Предимства
Предимства При срок на погасяване до 10 г. възможност за намаляване на лихвата до 2.7%.
Висок процент на финансиране - до 85%.
Гратисен период по главница до 12 месеца.
Възможност за избор на погасителен план - анюитет или с намаляващи месечни вноски.
ЗАЯВИ Сравни

При ползване на кредит в размер на 100 001 лв., със срок на погасяване 10 г., плаваща лихва 3.00%, формирана от ОЛП + фиксирана надбавка, като калкулираме и съответните такси: 130 лв. такса за разглеждане на искането за кредит; 130 лв. такса за експертна оценка на недвижимия имот ползван за обезпечение по кредита, ако имотът е апартамент; такса за изготвяне на нотариалния акт по сделката 80 лв., такса за откриване на сметка, по която ще се усвоява и погасява кредита 2 лв. и месечна такса от 2.50 лв. за поддръжка на сметката; застраховка на имота с начисляване на премия върху остатъка по главницата в размер на 0.102%; в случай на рефинансиране се калкулира и такса за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотеката от 30 лв., ГПР по кредита ще бъде в размер на 2.99%.

При анюитетен погасителен план, месечната вноска е в размер на 951.83 лв., а общата сума за погасяване в края на периода 115 482.99 лв. Разходите по кредита са в размер на 15 481.99 лв.

В горните изчисления не са включени нотариални такси за учредяване на ипотеката и държавните такси за вписване на обезпечението.