Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в евро | Инвестбанк | 95% финансиране | Акт 14, 15 и 16

Ипотечен кредит в евро | Инвестбанк | 95% финансиране | Акт 14, 15 и 16
Организация: Инвестбанк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума Без ограничение - зависи от стойността на имота и доходите
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от времето за представяне на необходимите документи.
Най-бързо разрешение за ипотечния кредит се получава при доказани доходи и пълен комплект от изискуеми документи за одобрение.
Пояснения
Пояснения Разрешение с доходи по трудов договор, договор за управление, доходи на лекари/зъболекари с получаване на преводи от НЗОК.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на недвижим имот, включително и на имоти с акт 14 и акт 15.
Гратисен период Ипотечен кредит без погасяване на главница за първата година от кредита.
Валута ЕUR
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 5.80%
Вид лихва Плаваща лихва (12М EURIBOR+ надбавка)
Еднократни такси за кредита 76.69 EUR
Месечни и годишни такси за кредита 3.12 EUR
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 1.80 лв.
Месечна такса за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка, с издадена дебитна карта.
Такса за предсрочно погасяване
Такса за предоговаряне / промяна Пълна информация при кредитна консултация.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 73.63 EUR
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 51.13 EUR
Други такси Подай запитване за безплатна консултация за уточняване на всички съпътстващи такси и специфични условия.
Коментар за лихвите и таксите При заявяване на консултация ще бъдат коментирани ценообразуването и лихвените условия.
Отстъпки и промоции Възможност за индивидуални отстъпки и преференциални условия.
Кредитна карта с предварително одобрен лимит до 5% от пазарната оценка на предоставеното обезпечение или до 5 000 лв.
Застраховки
Информация за застраховане Сключване на застраховка Имот е задължително.
Застраховка Живот се сключва при определени условия.
Застраховка Живот За кредити с размер над 70% от стойността на обезпечението е необходима застраховка с включени рискове Злополука и Заболяване.
Зacтpaxoвĸa Имот Размерът на застраховката е 0.12%.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) 70%
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 95%
Изисквания и необходими документи Искане за ипотечен кредит.
Лична карта на кредитоискателя.
Удостоверение за семейно положение.
Удостоверение за липса на
данъчни задължения.
Документ удостоверяващ получаваните доходи.
Нотариален акт / документи удостоверяващи собствеността на предложеното обезпечение.
Кадастрална схема и/или скица.
Данъчна оценка на имота.
Удостоверение за тежести.
Удостоверения за наследници.
Пазарна / Експертна оценка на обезпечението.
При нужда може да бъдат изискани и допълнителни документи за обследване на имота.
Превод на заплата Превод на заплата по сметка в банката.
Поръчители Ипотечен кредит без поръчители / солидарни длъжници.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот или друг жилищен имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максималният срок на ипотечния кредит зависи и от възрастта при погасяване - 68 г. за жените и 68 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Предназначен е приоритетно за български граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Заяви безплатна консултация.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване за сравнение на актуалните оферти за ипотечни кредити и получаване на индивидуални преференциални условия.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 95%.
Финансиране закупуването на имоти с акт 14 и акт 15.
Гратисен период 1 година.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при отпускане на жилищен ипотечен кредит кредит за покупка на недвижим имот с размер 70% от стойността на предоставеното обезпечение, сума на кредита е 50 хиляди евро, за срок от 20 г., с плаващ лихвен процент за първата година не по-малко от 4.80% формиран от 12М EURIBOR + надбавка, работна заплата превеждана по сметка в банката, такса за разглеждане на кредита 150 лв., такса за издаване на дебитна карта 1.50 лв., месечна такса за поддържане на разплащателна сметка 1.99 лв., включено ползване на банкова услуга "Времето е пари" с 2 плащания на битови сметки и издаване на кредитна карта, като при така направените калкулации ГПР е в размер на 5.05%.Месечната вноска по кредита ще бъде в размер на 324.48 евро без да са калкулирани месечните такси, като при изчисление на месечните такси вноската е в размер на 327.70 евро. При посочените данни общата сума за погасяване в края на периода ще бъде 78 724.95 евро.

Сключването на застраховка на обезпечението е задължително, като разходът за застрахователната премия не е добавен при изчисляване на ГПР по посочения ипотечен кредит и се заплаща отделно.