Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Кредит за закупуване на жилище, рефинансиране или текущи нужди | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Кредит за закупуване на жилище, рефинансиране или текущи нужди | Фиксирана лихва за 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 6 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи за доходите и за имота.
Пояснения
Пояснения Работещ на трудов договор и с възможност за превод на работна заплата по сметка в банката.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт и подобрения.
За текущи нужди.
За строеж.
За рефинансиране.
Гратисен период Допуска се гратис само за главницата при покупка до 12 месеца.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 4.09% за първите 5 г. фиксирана лихва.
Вид лихва След петата година лихвата е плаваща и се формира от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на искане за кредит - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Такса за пакетната сметка - 4.50 лв. месечно.
Пакета включва комплексни услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за консултация.
Такса за предсрочно погасяване 1% през първата година.
0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна За предоговаряне на цената на кредита 1% върху остатъка, максимум 500 лв.
При промяна на неценови условия по договора за кредит - 50 лв.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Пазарната оценка се изготвя от експерт оценител, като се заплаща такса в зависимост от вида на обезпечението.
Таксата е между 120 лв. и 224 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 25 лв. за изготвяне и вписване на ипотека в полза на банката.
Други такси Поръчай безплатна консултация за обсъждане на всички такси по сделката.
Коментар за лихвите и таксите Заяви консултация за коментар на лихвените условия.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на ценови параметри е възможно.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителна застраховка на имота.
Без застраховка Живот.
Застраховка Живот Не се изисква, но при желание от страна на кредитополучателя може да бъде сключена полица.
Зacтpaxoвĸa Имот 0.10% застрахователна премия с покритие на всички основни рискове - пожар, земетресение, късо съединение и др.
С опция при щета, банката да даде съгласие за изплащане на същата по сметка на собственика на обезпечението.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Максимум 70% и доход на член от семейството след приспадане на вноските по кредитните задължения - 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Не повече от 90% и възможност до 95% само в случаите на рефинансиране.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Превод на заплата С превод на заплата по сметка в банката.
Поръчители Без изискване за поръчители по сделката.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максимална възраст при изтичане срока на кредита 75 г.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Приемат се доходи на българи работещи в чужбина и се допуска финансиране.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условията Максимален срок 30 г. с обезпечение жилищен имот.
Максимален срок 25 г. с обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за 5 г. от срока на кредита.
Процент на финансиране - до 90%.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 454,23 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 165 128,90 лв., ГПР – 5,76% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 5 години – 5,50%, Променлива лихва – 5,50%, Брой погасителни вноски – 360 Такса за оценка на имот – 25 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.