Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от възможността за предоставяне на пълния комплект от документи - за доходите и за имота.
Пояснения
Пояснения Кандидатите трябва да работят на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строителство.
За покупка на земя.
За рефинансиране.
Гратисен период Гратисен период единствено за главницата до:
- 24 месеца при строеж;
- 12 месеца при покупка
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 3.49% фиксирана лихва за 3 г.
Лихвата се фиксира след определяне профила на клиента, като може да бъде в границите между 3% - 4.49%.
Вид лихва 3.49% за първите три години.
Плаваща лихва след третата година, образувана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на искане за кредит - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за пакетна услуга - 4.50 лв.
Таксата включва пакет от комплексни услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за коментар и консултация.
Такса за предсрочно погасяване Такса се дължи, както следва:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Предоговаряне на ценови параметри - 1%, максимум 500 лв.
Предоговаряне на неценови условия - 50 лв.
Промяна дата на падежна вноска - без такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата е за сметка на кредитоискателя и варира от 120 лв. до 224 лв., като определящ е вида на имота.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека в полза на банката - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени ценовите параметри по кредита.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на отстъпки е възможно след първоначално разглеждане на сделката.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация по застраховките при заявяване на консултация.
Застраховка Живот Не е задължително сключване на застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховката на имота в полза на банката е задължителна и е в размер на 0.10%.
Премията по застраховката се начислява върху стойността на имота.
При възникване на щета е възможно сумата по щетата да бъде изплатена на кредитополучателя след решение на банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Месечните вноски към дохода не следва да надвишават 70%.
Задължително изискване на член от семейството да остава минимум 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 95% в случай на рефинансиране и 90% при покупка или строеж.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Пазарна оценка.
Превод на заплата С превод на месечното възнаграждение.
Поръчители Няма изискване за ангажиране на поръчители по кредита.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 75 г. за жените и за мъжете при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Допуска се финансиране на български граждани работещи в чужбина.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условията Срок от 30 г., когато кредитът е обезпечен с жилищен имот.
Срок от 25 г., когато по кредита е предложено за обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 90%, а при рефинансиране до 95%.
Фиксирана лихва за първите 3 г.
Гратис до 24 месеца по главница.
Без застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 414,91 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 150 982,80 лв. ГПР – 4,92% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,70%, Променлива лихва за останалия срок – 4,70%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.