Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от възможността за предоставяне на пълния комплект от документи - за доходите и за имота.
Пояснения
Пояснения Кандидатите трябва да работят на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строителство.
За покупка на земя.
За рефинансиране.
Гратисен период Гратисен период единствено за главницата до:
- 24 месеца при строеж;
- 12 месеца при покупка
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 4.40% фиксирана лихва за 3 г.
Вид лихва 4.40% за първите три години.
Плаваща лихва след третата година, образувана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на искане за кредит - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Няма годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за пакетна услуга - 4.50 лв.
Таксата включва пакет от комплексни услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за коментар и консултация.
Такса за предсрочно погасяване Такса се дължи, както следва:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Предоговаряне на ценови параметри - 1%, максимум 500 лв.
Предоговаряне на неценови условия - 50 лв.
Промяна дата на падежна вноска - без такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата е за сметка на кредитоискателя и варира от 120 лв. до 224 лв., като определящ е вида на имота.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека в полза на банката - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени ценовите параметри по кредита.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне на отстъпки е възможно след първоначално разглеждане на сделката.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация по застраховките при заявяване на консултация.
Застраховка Живот Не е задължително сключване на застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховката на имота в полза на банката е задължителна и е в размер на 0.15%.
Премията по застраховката се начислява върху стойността на имота.
При възникване на щета е възможно сумата по щетата да бъде изплатена на кредитополучателя след решение на банката.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Месечните вноски към дохода не следва да надвишават 70%.
Задължително изискване на член от семейството да остава минимум 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 95% в случай на рефинансиране и 90% при покупка или строеж.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Пазарна оценка.
Превод на заплата С превод на месечното възнаграждение.
Поръчители Няма изискване за ангажиране на поръчители по кредита.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 75 г. за жените и за мъжете при падежа на кредита.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условията Срок от 30 г., когато кредитът е обезпечен с жилищен имот.
Срок от 25 г., когато по кредита е предложено за обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 90%, а при рефинансиране до 95%.
Фиксирана лихва за първите 3 г.
Гратис до 24 месеца по главница.
Без застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 414,91 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 150 982,80 лв. ГПР – 4,92% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,70%, Променлива лихва за останалия срок – 4,70%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.