Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, ремонт или строеж на жилище, рефинансиране и текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г.

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За покупка, ремонт или строеж на жилище, рефинансиране и текущи нужди | Фиксирана лихва за 3 г.
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 200000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Решение в кратки срокове при условие, че са представени всички документи, както за доходите, така и за имота.
Пояснения
Пояснения Работещ на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на готов имот.
За ремонт, реконструкция и подобрения.
За текущи нужди.
За строителство.
За рефинансиране.
Гратисен период При покупка на имот се допуска гратис по главницата до 12 месеца.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 4.39% фиксирана лихва за 3 г.
Лихвата се определя след определяне профила на клиента.
Вид лихва 4.39% фиксирана лихва за първите 3 г. от срока на кредита.
За останалия период лихвата е плаваща, формирана от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи и оценка на риска - 0.25%.
Месечни и годишни такси за кредита Няма допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Такса за поддържане на разплащателна сметка - 2 лв. месечно.
Такса за предсрочно погасяване Дължи се такса за предсрочно погасяване само през първата година от срока на кредита и е в размер на 1%.
Таксата се начислява върху предсрочно погасяваната сума.
В случай на погасяване след първата година, такса не се дължи.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на лихва се дължи такса от 1%, не повече от 500 лв.
Таксата се начислява върху остатъка по кредита.
При искане за предоговаряне на неценови параметри се заплаща такса от 50 лв.
Без такса при заявено искане за промяна датата на падеж по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението В зависимост от вида на имота се заплаща такса, която варира между 120 лв. и 224 лв.
Оценката се изготвя от експерт оценител.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека - 25 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация за коментар на всички такси.
Коментар за лихвите и таксите При заявяване на консултация ще бъдат обсъдени лихвените условия по сделката.
Отстъпки и промоции Допълнително договаряне е възможно след определяне на риска по сделката.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация по застраховките при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква застраховка Живот.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка на имота е задължителна.
Застрахователната премия е 0.10%, начислявана върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 70%.
Остатъчният доход на член от семейството не трябва да бъде по-малко от 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) По-висок процент на финансиране при рефинансиране на експозиция - 95%.
В останалите случаи максимум 90% от определената пазарна цена на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата Не се изисква превод на работна заплата по сметка в банката.
Поръчители Няма изискване за поръчители.
При по-висок риск по сделката е възможно да бъде поставено условие за осигуряване на поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания или друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 75 г., както за мъжете, така и за жените.
Условия за чуждестранни граждани Без опция за чуждестранни граждани, но с възможност за финансиране на български граждани доказващи доходи от чужбина.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за допълнителна информация.
Пояснения на условията Срокът се определя от вида на обезпечението, а именно:
- максимум 30 г. с обезпечение жилище;
- максимум 25 г. с обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за 3 г.
Висок процент на финансиране до 90%.
Без превод на работна заплата.
Гратисен период до 12 месеца.
Без застраховка Живот.
Възможност за избор на погасителен план.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита. Размер на кредита 80 000 лв., Месечна вноска 444,24 лв., Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 161 534,68 лв., ГПР – 5,55% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 5,30%, Променлива лихва за останалия срок – 5,30%, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 25 лв., Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Такса за действие по вписване на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3,50 лв.