Notice: Undefined variable: categories_info in /home/pari/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_controller_common_header.php on line 78 Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен - Покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен - Покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен - Покупка, строеж, рефинансиране | Фиксирана лихва за 3 г. | Пакет Уют ДСК PAY - НЕАКТИВЕН
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Получаване на решение по кредита в кратки срокове след представяне на всички необходими документи.
Пояснения
Пояснения Кредитоискатели могат да бъдат служители на постоянен трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище .
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на ипотечни кредити.
Гратисен период Гратисен период за лихвата не се разрешава.
Гратисен период за главницата:
- 12 месеца при покупка на имот;
- 24 месеца при строеж.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва Фиксирана лихва 5.40% за първите 3 години.
Вид лихва 5.40% фиксирана лихва за 3 години и плаваща лихва след третата година (РЛП + надбавка).
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи 0.25%.
Таксата се начислява върху размера на искания кредит.
Месечни и годишни такси за кредита По кредита не се дължат годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за пакет - 2.50 лв.
Месечната такса включва пакет от предлагани комплексни услуги на банката ДСК Pay.
Свържете се с нас за допълнителна консултация.
Такса за предсрочно погасяване В случай на предсрочно погасяване по кредита през срока му на действие се начислява такса съответно:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на лихвени условия - 1% върху остатъка, максимум 500 лв.
При предоговаряне на неценови условия - 50 лв. фиксирана такса.
При искане за промяна датата на месечната вноска - не се начислява такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението За изготвяне на пазарна оценка на имота се заплаща такса в размер от 120 лв. до 224 лв., като определящо за цената е вида на имота.
Оценката се изготвя от независим експерт оценител.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване на ипотека - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация, на която ще бъдат коментирани всички такси.
Коментар за лихвите и таксите Поръчай консултация за уточнение на всички подробности.
Отстъпки и промоции Възможно е и допълнително договаряне на отстъпки след определяне на риска по сделката.
Застраховки
Информация за застраховане Без застраховка Живот.
Задължителна застраховка Имот.
Застраховка Живот Не се изисква, но при заявено искане от кредитополучателя може да бъде сключена полица.
Зacтpaxoвĸa Имот Дължима застрахователна премия от 0.15%, начислявана годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Допуска се кредитоспособност до 70%.
Чист доход на член от семейството след приспадане на месечни вноски по кредити, минимум 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Сума на кредита не повече от 95% при рефинансиране на експозиция и не повече от 90% в други случаи.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит - форма на банката.
Документи за самоличност - лична карта/паспорт.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата С ангажимент за превод на доход по сметка в банката.
Поръчители Без изискване за поръчители.
В процеса на одобрение е възможно да бъде поставено условие за поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максималната възраст е 75 г.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пакет ДСК Pay.
Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Максимален срок на кредита - 30 години при обезпечение с жилищен имот.
Максимален срок на кредита - 25 години при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 90% и до 95% при рефинансиране.
Гратисен период до 24 месеца за главницата.
Фиксирана лихва за първите три години.
Без изискване за сключване на застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 414,91 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 150 982,80 лв. ГПР – 4,92% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,70%, Променлива лихва за останалия срок – 4,70%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.