Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен - Покупка, строеж, рефинансиране | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 3 г.

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен - Покупка, строеж, рефинансиране | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 3 г.
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Бърз отговор след осигуряване на необходимите документи.
Пояснения
Пояснения Банката има изискване към кредитоискателите да работят по трудов договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Възможен е гратисен период само по главницата:
- 12 месеца при покупка на имот;
- 24 месеца при строителство.
Не се допуска гратис за лихвата.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва За първите 3 г. от срока на кредита - 3.99%.
Лихвата се договаря след определяна профила на кредитоискателя.
Вид лихва Фиксирана лихва за първите 3 г. - 3.99%.
Плаваща лихва след третата година до крайния срок на кредита, формирана от РЛП + надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за разглеждане на документи - 0.25%, начислявана върху размера на искания кредит.
Месечни и годишни такси за кредита Без допълнителни годишни такси по сделката.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване Такса предсрочно погасяване:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна При предоговаряне на лихвени условия по кредита - 1% върху остатъка, но не повече от 500 лв.
При предоговаряне на други условия по кредитната сделка - 50 лв.
При промяна датата на месечната вноска - без такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Таксата е в размер от 120 лв. до 224 лв. и се определя от вида на имота.
Оценката се заявява от банката като се определя и срок за изготвянето й.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за учредяване, подновяване и заличаване на ипотека - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация за коментар на всички такси по сделката.
Коментар за лихвите и таксите При провеждане на консултация ще бъдат обсъдени всички допълнителни въпроси.
Отстъпки и промоции Договаряне на допълнителни отстъпки е възможно след оценка на кредитния риск.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при консултация.
Застраховка Живот Не се изисква застраховка Живот, но може да бъде сключена при искане на кредитополучателя.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка на имота. Начислява се премия от 0.10% годишно върху стойността на ипотекирания имот.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност на кредитоискателя до 70%.
Остатъчен нетен доход на член от семейството не по-малко от 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) За рефинансиране максимум до 95% от предварително определената пазарна стойност на имота.
За всички останали случаи до 90% от пазарната оценка.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит по образец.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Не се изисква превод на работна заплата.
Поръчители Без необходимост от поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Максималната възраст при изтичане срока на кредита не може да надвишава 75 г. за кредитополучателя (и за жените и за мъжете).
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужди граждани.
За работещи в чужбина е възможно договаряне на финансиране.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за допълнителна информация.
Пояснения на условията Срокът на кредита се определя от вида на обезпечението.
При обезпечение на кредита с жилищен имот - срок 30 г.
При обезпечение с нежилищен имот - срок 25 г.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега.
Предимства
Предимства Висок процент на финансиране - до 90%.
Гратисен период до 24 месеца.
Фиксирана лихва за първите 3 години.
Не се изисква застраховка Живот.
Без ангажимент за превод на доход по сметка.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 414,91 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 150 982,80 лв. ГПР – 4,92% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,70%, Променлива лихва за останалия срок – 4,70%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.