Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен – за покупка, строителство, рефинансиране | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 5 г.

Ипотечен кредит в лева | ДСК | Жилищен – за покупка, строителство, рефинансиране | Без превод на заплата | Фиксирана лихва за 5 г.
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение При представяне на необходимите документи, банката се ангажира за отговор в кратки срокове.
Пояснения
Пояснения Задължително условие е кандидатите да работят по трудови правоотношения.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище - апартамент.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Гратис единствено по главницата:
- 24 месеца при строеж;
- 12 месеца при закупуване на имот.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва За първите 5 години от срока на кредита фиксирана лихва 4.19%.
Лихвата се договаря след определяне на рисковия профил.
Вид лихва 4.19% за 5 години, след което лихвата е плаваща и се формира от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Начислява се 0.25% върху размера на кредита за разглеждане на документи.
Месечни и годишни такси за кредита Няма други годишни или месечни такси по кредита.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за разплащателна сметка - 2 лв.
Такса за предсрочно погасяване Дължи се такса в случай на погасяване през първата година от срока на кредита и е 1% върху погасявания размер.
Такса за предоговаряне / промяна За промяна по кредита в частта цена се начислява такса от 1%, но не повече от 500 лв.
При искане за промяна на неценови параметри се дължи фиксирана такса от 50 лв.
Не се дължи такса за промяна датата на месечната вноска.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Определя се от вида на имота:
- за апартамент - 120 лв.
- за къща - 160 лв. + 32 лв. за всеки етаж след първия.
Не повече от 224 лв.
Таксата се заплаща от кредитоискателя.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe За изготвяне и вписване на ипотека - 35 лв.
Други такси Поръчай консултация за коментиране на всички такси и условия.
Коментар за лихвите и таксите Поръчай безплатна консултация за уточнение на всички подробности.
Отстъпки и промоции След оценка на риска по сделката е възможно да бъдат договорени ценови отстъпки.
Застраховки
Информация за застраховане Задължителна застраховка на имота.
Коментар на условията при запитване за консултация.
Застраховка Живот Банката не изисква застраховка Живот.
При изявено искане от кредитополучателя може да бъде изготвена и сключена полица.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка на обезпечението по кредита, която е за сметка на кредитополучателя - 0.10% годишна премия.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност максимум до 70% и остатък на член от семейството 100 лв. след покриване на месечни вноски по кредитни задължения.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) Процентът се определя в зависимост от целта на кредита:
- при рефинансиране до 95% от пазарната цена на имота;
- при покупка и строителство до 90% от пазарната стойност.
Изисквания и необходими документи Искане за кредит - форма на банката.
Лична карта.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Превод на заплата Не се изисква превод на работна заплата от страна на работодателя.
Поръчители Без поръчители по сделката.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Възраст при изтичане на кредита не повече от 75 г. (за жените и за мъжете).
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Български граждани с доходи от чужбина могат да бъдат финансирани.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация и коментар на всички условия.
Пояснения на условията Максимален срок - 30 г. с обезпечение жилище.
Максимален срок - 25 г. с обезпечение нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване още сега.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за 5 г.
Висок процент на финансиране - до 90%.
Гратисен период до 24 месеца.
Без задължителна застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 424,58 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 154 464, 92 лв. ГПР – 5,13% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,90%, Променлива лихва за останалия срок – 4,90%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3, 50 лв.