Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За закупуване на имот и рефинансиране | Фиксирана лихва за първите 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY+

Ипотечен кредит в лева | ДСК | За закупуване на имот и рефинансиране | Фиксирана лихва за първите 5 г. | Пакет Уют ДСК PAY+
Организация: БДСК
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 600000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 6 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Кратък срок на одобрение след представяне на пълния комплект от документи в банката.
Пояснения
Пояснения Кредитоискателят е необходимо да работи по трудово правоотношение на постоянен договор.
Информация за кредита
Цел на кредита За покупка на жилище.
За покупка на имот в процес на строеж.
За покупка на земя.
За рефинансиране на целеви кредити.
Гратисен период Възможен е гратис по главницата:
- до 12 месеца при покупка на имот;
- до 24 месеца при строеж.
Валута BGN
Лихви и такси
Лихва 3.69% фиксирана лихва за 5 г.
Лихвата варира в зависимост от рисковият профил на кредитоискателя.
Вид лихва 3.69% фиксирана за първите 5 г. от срока на кредита.
След петата година, лихвеният процент е плаващ, формиран от РЛП и надбавка.
Еднократни такси за кредита Такса за оценка на кредитния риск - 0.25%.
Начислява се върху искания размер на кредита.
Месечни и годишни такси за кредита Няма допълнителни годишни такси.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Месечна такса за пакет - 4.50 лв.
Таксата включва пакет от предлагани комплексни услуги на банката ДСК Pay+.
Свържете се с нас за допълнителна консултация.
Такса за предсрочно погасяване Начислява се както следва:
- 1% през първата година;
- 0% след първата година.
Такса за предоговаряне / промяна Възможно е предоговаряне на условия по действащ кредит - както ценови, така и неценови параметри.
Таксата се определя от:
- при искане за промяна на лихвени условия - 1% върху остатъка, не повече от 500 лв.;
- при заявено искане за промяна на други условия (срок, обезпечение и др.) - 50 лв.;
- при промяна на датата на месечната вноска не се дължи такса.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението Оценка на имота се извършва от независим експерт оценител.
Оценката се възлага от банката и се заплаща от кредитоискателя.
Цената е размер от 120 лв. до 224 лв. в зависимост от вида на имота.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Такса за изготвяне и вписване на ипотека от юрист - 35 лв.
Други такси Поръчай безплатна консултация и ще бъдат обсъдени всички такси, както и възможностите за получаване на отстъпки.
Коментар за лихвите и таксите Всички ценови условия ще бъдат коментирани при заявяване на професионална консултация.
Отстъпки и промоции Ценови отстъпки са възможни след определяне на рисковия профил на кредитоискателя.
Застраховки
Информация за застраховане Изискванията на банката за застраховане ще бъдат подробно обсъдени при консултация.
Застраховка Живот Сключването на застраховка Живот не е задължително.
Зacтpaxoвĸa Имот Застраховка Имот е задължителна и е 0.10% върху стойността на ипотекирания имот.
Застраховката се заплаща от кредитополучателя.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Кредитоспособност не повече от 70%.
Доход на член от семейството след приспадане на всички вноски по кредитни продукти - 100 лв.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 95% от пазарната цена на имота при рефинансиране на кредити.
90% от пазарната оценка във всички други случаи.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Предварителен договор за покупко-продажба.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Удостоверения за наследници.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата С превод на месечната заплата по сметка.
Поръчители Без изискване за поръчителство.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Ипотека на друг имот.
Финансови обезпечения.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  Не повече от 75 г. за жените и за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Ползване на пенсионно осигурителни продукти на ПОК ДСК Родина, или договорни фондове.
Ползване на пакет Pay+.
Пояснения на условията Максимален срок на кредита 30 г. при обезпечение с жилище.
Максимален срок от 25 г. при обезпечение с нежилищен имот.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за 5 г.
Финансиране до 95% при рефинансиране и до 90% във всички останали случаи.
Гратисен период до 24 месеца.
Не се изисква сключване на застраховка Живот.
ЗАЯВИ Сравни

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби ДСК Уют плюс. Размер на кредита 80 000 лв, Месечна вноска 424,58 лв, Срок на кредита 30 години, Обща дължима сума 154 464, 92 лв. ГПР – 5,13% изчислено на база следните такси и лихви: Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,90%, Променлива лихва за останалия срок – 4,90%, Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер, Брой погасителни вноски – 360, Такса за оценка на имот – 120 лв., Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв., Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3, 50 лв.