Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен кредит в лева | Тексим банк | Фиксирана лихва и гратис до 3 години

Жилищен кредит в лева | Тексим банк | Фиксирана лихва и гратис до 3 години
Организация: Тексим банк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 10000 лв.
Максимална сума 300000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 1 г.
Максимален срок 30 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Одобрение до 5 работни дни след набавяне на пълния комплект от необходими документи за ипотечния кредит.
Пояснения
Пояснения Ипотечният кредит се предлага при налични доходи.
Информация за кредита
Цел на кредита За закупуване на апартамент или жилищен имот - завършен или в процес на изграждане.
За довършителни работи, ремонт и реконструкция, както и за подобрения на недвижим имот.
За рефинансиране на жилищни кредити.
За по-високи размери кредити за потребителски нужди / без доказване на целта на кредита.
Гратисен период Максимален гратисен период по главницата до 3 години (уточнение на възможностите при консултация).
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 3.00%
Вид лихва Фиксиран лихвен процент за 1 година и плаваща лихва за останалия период формирана от РЛП и фиксирана надбавка.
Еднократни такси за кредита 0.30% от размера на кредита.
Месечни и годишни такси за кредита При заявено искане от страна на кредитополучателят през срока на действие на кредита за промяна на параметри като лихва, обезпечение и други, се начислява 1% върху остатъка от главницата.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет 1.80 лв. за поддържане на разплащателна сметка.
Такса за предсрочно погасяване След първата година от срока на кредита не се дължат такси за предсрочно погасяване.
До изтичане на първата година, при предосрочно погасяване на суми по главницата се начислява 1% върху предсрочно погасената част.
Такса за предоговаряне / промяна Поръчай безплатна консултация за сравнение на всички параметри по кредита.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe 100 лв.
Други такси Заяви безплатна консултация за уточняване на всички подробности във връзка с получаване и обслужване на кредита.
Коментар за лихвите и таксите Обстойно обсъждане при провеждане на кредитна консултация.
Отстъпки и промоции Възможности за допълнително индивидуално договаряне на отстъпки.
Промоционални условия по кредитна карта MasterCard Standard.
Застраховки
Информация за застраховане Ипотечният кредит е без застраховка Живот.
Застраховка Живот Застраховка Живот не е задължителна, като може да бъде договорена по искане от страна на кредитополучателя.
Зacтpaxoвĸa Имот Задължителна застраховка Имот с годишна премия 0.1100%.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) Обсъждане на кредитоспособността при безплатна кредитна консултация. Възможност за доказване на доходите и приемане на индивидуални отклонения от стандартните нива за задлъжнялост за ипотечни кредити.
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85% от пазарната цена на имота предложен за обезпечение.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност (лична карта).
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Документи за собственост на имота представляващ обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка на имота обезпечаващ ипотечния кредит.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна/пазарна оценка на обезпечението.
Други документи се изискват при необходимост след правно становище по ипотечния кредит.
Превод на заплата С превод на работна заплата по сметка в банката.
Поръчители Ипотечен кредит без поръчители или съдлъжници.
Обезпечение Ипотека на закупувания апартамент или друг одобрено от банката обезпечение / имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  До погасяване на ипотечния кредит максималната възраст на кредитоискателя следва да бъде 68 г. за жените и 68 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Ипотечния кредит се предлага на български граждани.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за предоставяне на подробна допълнителна информация или сравнение на условията.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие за уточняване на всички условия и специфики за ипотечния кредит.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване за консултация и индивидуални условия.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за първата година.
Висок процент на финансиране - до 85% от пазарната стойност на имота.
Ипотечният кредит е с гратисен период по главница до 3 г.
Финансиране на разходите свързани с учредяване на ипотека.
Възможност за избор на погасителен план - анюитет или с намаляващи вноски.
ЗАЯВИ Сравни

Пример: При одобрение на ипотечен кредит в размер на 70 000 лв., за срок от 20 г., при фиксирана лихва от 3.5% за първата година и променлив лихвен процент до крайния срок на кредита, такса за разглеждане 0.30% върху размера на искания кредит, месечна такса за разплащателна сметка 1.20 лв., такса за експертна оценка на имота 120 лв., такса правно обслужване 100 лв., ГПР ще бъде 3.82%.

Месечната погасителна вноска по кредита ще бъде в размер на 405.97 лв., а общата сума за погасяване 99 054.14 лв.

По жилищния кредит не е необходимо да бъде сключвана застраховка Живот. Същата може да бъде направена след заявяване от страна на клиента.