Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Жилищен кредит в лева | Д Банк | Преференциална фиксирана лихва за 1 г.

Жилищен кредит в лева | Д Банк | Преференциална фиксирана лихва за 1 г.
Организация: Д Банк
0,00лв. Цена без ДДС: 0,00лв.
Количество: Добави в количката

Сума на кредита
Минимална сума 5000 лв.
Максимална сума 500000 лв.
Срок на кредита
Минимален срок 5 г.
Максимален срок 35 г.
Одобрение и получаване
Време за одобрение Зависи от разполагаемите документи.
Пояснения
Пояснения С доказване на доход.
Информация за кредита
Цел на кредита За закупуване на жилищен имот.
За довършителни работи, подобрения или ремонт на недвижим имот.
За рефинансиране на жилищни кредити.
Гратисен период До 12 месеца по главницата.
Валута BGN
Лихви и такси
ГПР (годишен процент на разходите)
Лихва 2.90%
Вид лихва Фиксирана лихва за 1 година от срока на кредита и плаваща лихва за останалия период формирана на база 6М EURIBOR + надбавка.
Еднократни такси за кредита 100 лв.
Месечни и годишни такси за кредита При издаване на кредитна карта годишната такса за обслужване е в размер на 42 лв.
Месечна такса за обслужване на сметка / пакет Възможност за избор между 2 пакетни програми:
Месечна такса при ползване на пакетна сметка Модерато - 2.99 лв.
Месечна такса при ползване на пакетна сметка Алегро - 5.55 лв.
Такса за предсрочно погасяване 1% върху погасяваната част от главницата през първата година от срока на кредита.
Без такса за предсрочно погасяване след първата година до крайния срок на действие на кредита.
Такса за предоговаряне / промяна Поръчай безплатна консултация.
Taĸca зa oцeнĸa на обезпечението 120 лв.
Taĸca зa правно oбcлyжвaнe Без такса.
Други такси Поръчай безплатна консултация.
Коментар за лихвите и таксите Обсъждане при провеждане на кредитна консултация.
Отстъпки и промоции Издаване на кредитна карта с лимит 5% от сумата на разрешения кредит, като максималната сума е 5 000 лв.
Възможности за допълнително договаряне.
Застраховки
Информация за застраховане Допълнителна информация при среща.
Застраховка Живот
Зacтpaxoвĸa Имот Размерът на застраховката е 0.1200% и се начислява върху остатъка по главницата.
Банката предоставя възможност на кредитополучателят да избере застрахователна компания за сключване на имуществена застраховка.
Информация за одобрение
Максимална вноска спрямо дoxoд (%) 65%
Максимален кредит спрямо стойност на имота (LTV%) 85% от пазарната оценка на имота.
Изисквания и необходими документи Искане за отпускане на кредит.
Документи за самоличност.
Удостоверение/я за семейно положение.
Удостоверение/я за наличие или липса на
данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
Удостоверение за трудови доходи.
Документи за собственост на имота-обезпечение.
Кадастрална схема и/или кадастрална скица.
Данъчна оценка.
Удостоверение за тежести върху имота.
Експертна оценка.
Други документи.
Превод на заплата Ценовите условия са валидни при превод на работна заплата по сметка в банката или 150% от вноската по кредита.
Поръчители Без поръчители.
Обезпечение Ипотека на закупувания имот.
Maĸcимaлнa възpacт пpи пoгacявaнe (жeни/мъже)  70 г. за жените и 70 г. за мъжете.
Условия за чуждестранни граждани Продуктът не се предлага на чужденци.
Изисквания за други услуги или продукти Подай запитване за информация.
Пояснения на условията Безплатно професионално съдействие.
Кандидатстване
Онлайн кандидатстване Подайте запитване.
Предимства
Предимства Фиксирана лихва за 1 година.
Висок процент на финансиране - до 100% от покупната цена, но не повече от 90% от пазарната стойност на имота.
Гратисен период по главница до 12 месеца.
Допълнителни отстъпки при ползване на пакетна сметка.
ЗАЯВИ Сравни

Пример: При одобрена сума на ипотечен кредит 80 000 лв., срок 20 г. съобразено с изискването максималната възраст на кредитополучателя при погасяване на кредита да не е повече от 70 г.; фиксирана лихва за 1 г. 3.20%, а за останалия период плаваща лихва, погасителния план ще е с месечни анюитетни вноски от 451.73 лв., с превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по сметка в банката.

На база горните изчисления ГПР ще е в размер на 3.46%. Дължимата сума в края на изплащане на кредита ще е 110 072.86 лв.

При изчисленията са включени: такса за проучване – 100 лв., месечна такса за пакетна сметка „Модерато” при условие, че кредитополучателя е избрал този вид пакетна програма – 2.99лв., такса изготвяне на пазарна оценка на имота предмет на сделката – 120 лв., такса за заличаване на ипотека при наличие на тежести върху имота – 60 лв., такса за подновяване на ипотека при необходимост 60 лв., такса за поддържане на кредитна карта - 42 лв. годишно.