Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Време и разходи за отпускане на ипотечен кредит

За колко време мога да получа ипотечен кредит?

 

Вижте какви са отделните стъпки и колко време е нужно за всеки един от етапите от кандидатстването до усвояването на един жилищен или ипотечен кредит.

 

Какви са етапите и сроковете за получване на жилищен кредит

 

Ако до сега не сте се възползвали от услугите на банките за кредитиране и за пръв път Ви се налага да ползвате ипотечен кредит, трябва да сте наясно, че ще Ви бъдат необходими време, средства и търпение.
Първа стъпка е да получите оферти от няколко банки и да направите съпоставка между тях. Необходимо е в офертите да фигурират едни и същи параметри, за да може анализа, който ще направите да бъде пълноценен.
След като вече сте избрали конкретна банка, която да финансира покупката на жилище, е необходимо да подготвите първоначалния комплект от документи.
Следва период на разглеждане на документите. Когато се разглежда ипотечен кредит, времето за отговор на банката е малко по-продължително, а и зависи дали в процеса на одобрение ще бъдат необходими и допълнителни документи.
Може да използваме времето, през което се разглежда първоначалния комплект документи и се обследват доходите, за да набавим и допълнителните документи за имота.

 

Какви са разходи на всеки етап до усвояването на ипотечния кредит?

 

Освен необходимото време трябва да отчетем и какви средства следва да планираме за покриване на разходите от кандидатстването до ефективното усвояване на кредита. Това са т.нар. предварителни разходи, които може да разделим в три групи – подготовка на документи, банкови разходи и нотариални такси.

 

Срокове и разходи за издаване на документи за ипотечен кредит

 

> Документи за доходите – зависи от времето за реакция в счетоводството на организацията или компанията, в която работите (най-често са нужни 1-2 дни)
> Документи от НАП за липса на задължения, документ за режима на семейни имуществени отношения от Агенция по вписванията, като в накои от банките е възможно да изискат и справка от частен съдебен изпълнител за липса на заведени дела – набавянето на тези документи моде да отнеме от 2 и 14 дни
> Документи за имота, който ще се ипотекира – данъчна оценка от служба „Местни данъци и такси” към Общината по регистрация на имота, Агенция по кадастъра за скица/схема на имота – осигуряването на тези документи може да отнеме между 3 и 14 дни

За получаването на част от тези документите не се заплащат такси, но като цяло трябва да предвидите бюджет между 50-150 лв. в зависимост от сроковете на издаване, за които ги заявявате. За повечето от тези документи има стандартни поръчки или експресни, които съответно се заплащат по-скъпо.

 

Време и разходи за изготвяне на пазарна оценка за жилищен кредит

 

Предварителните банкови разходи са свързани с изготвяне пазарна оценка на ипотекирания имот, изготвяне на правно становище по сделката, застраховка на недвижимия имот и транзакционни разходи по сделката (такси за преводи при покупка на имота). Времето, което ще отнеме за разглеждане на документи е между 7 и 14 дни в зависимост от спецификите на сделката. Изброените разходи също варират, ето защо е важно да сме наясно още в началото какви ще бъдат предварителните ни разходи.

 

Разходи за нотариални такси за вписване на ипотека

 

Други разходи, които следва да предвидим са нотариалните такси – те са свързани с вписване на ипотеката. Тези разходи зависят от размера на кредита и вида на ипотеката – законна (при покупка на имот) или договорна (при рефинансиране или нецелеви кредит). Договорната ипотека е по-скъпа от законната. За да се ориентираме предварително за размера на нотариалните такси може да ползваме онлайн калкулатор за нотариални такси, а най-точната цена ще получим от нотариуса по сделката.

 

Данъчни разходи и нотариални разноски при придобиване на имот

Ако кредита е за покупка на жилище трябва да предвидите данъците и нотариалните разноски свързани с покупката. Разбира се, тези разходи не зависят от това дали придобивате имота с кредит или със собствени средства, но ги споменаваме, за да ги имате предвид.
Времевият период от момента на изповядване на сделката при нотариус до усвояване на средствата и превода към продавача ще бъдат необходими от няколко дни до седмица.

 

 

Какъв кредит мога да получа?

 

 

Как можете да спестите време, нерви и пари?

 

Опитахме се да ви ориентираме за необходимото времето за отпускане на жилищен или ипотечен кредит от първоначалното подаване на документи до финализиране на сделката, както и какви са съпътстващите разходи за всеки етап.
За да спестите време и пари може да ползвате кредитен консултант, който може да ви помогне за получаването на допълнителни отстъпки и преференциални условия, както и да ви съдейства за лесно получаване на финансиране без безкрайно обикаляне и излишни нерви.

 

 

Консултация за ипотечен кредит

 

 

Вижте всички актуални оферти и кои са най-изгодните ипотечни кредити:

 

 

Заяви кредитна консултация