Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Учредяване на ипотека

Какви са изискванията за вписване на ипотека?

 

Какво е необходимо за вписване на ипотека и за какво да внимавате? Ако теглите ипотечен кредит на финалния етап е учредяването на ипотеката. До тогава трябва да сте разгледали условията, при които е одобрен кредита, да сте обсъдили всичко с банката, за да сте спокойни при вписване на ипотеката. Обсъдете одобрението на кредита с кредитен консултант, за да получите независимо мнение.

 

В зависимост от структурата на сделката се определя каква ипотека ще бъде вписана – законна или договорна. Този въпрос може да го уточните още в първоначалните разговори с банката и съответно да се информирате за таксите в зависимост от вида ипотека.

 

 

Заяви безплатна консултация >>>

 

 

 

 

Как се вписва законна ипотека?

 

Ангажимент на банката е да оформи документите за вписване и да ги съгласува с нотариуса по сделката. Вие трябва да осигурите всички необходими документи за имота, за да може да бъде изготвена ипотеката. Потърсете проект на всички документи, които следва да подпишете и си отделете време, за да ги разгледате подробно.

В деня на изповядване на сделката заплащате всички нотариални такси, подписвате нотариален акт за покупко-продажба в присъствието на продавача и представител на банката. След като бъде извършена покупко-продажбата банката внася молба за вписване на ипотеката. Изповядването и вписването се извършва в един ден. Удостоверение за вписаната ипотека се издава от Агенция по вписванията в определените срокове. След като бъде издадено удостоверението и се установи коректното вписване, банката превежда дължимата сума на продавача.

 

Начин на учредяване на договорна ипотека

 

Учредяването на договорна ипотека изисква същите документи по отношение на имота. Независимо от вида на ипотеката трябва да осигурите всички необходими документи и да бъдат изрядни и коректни. В банката могат да бъдат представени копия на всички документи като уточните кои от тях трябва да бъдат налични в деня на сделката в оригинал. Важно е всички данъци да бъдат платени и в данъчната оценка да няма задължения.

 

Ако има налична дължима сума, то същата трябва да се заплати и да се извади нова данъчна оценка. Това е добре да бъде уточнено предварително, за да не се наложи в последния момент да заявявате изваждане на нова данъчна оценка. Валидността на данъчната оценка е до 30 юни и до 31 декември на съответната година. Така, че дори да заявите издаването й още в началото, когато подготвяте пълния комплект от документи тя ще е валидна. И в случай, че се наложи да правите плащане на задължения и да изваждате нова, то ще имате достатъчно време до сделката.

 

След като кредита е одобрен следва да определите нотариус по сделката. Това е право на кредитополучателя. Банката подготвя нотариален акт за договорна ипотека, като същият се съгласува с нотариуса. В деня на сделката и в присъствието на представител на банката се прави преглед и прочит на ипотеката, след което се подписва от страните.

 

Така подписаните документи се внасят в съответната служба по вписвания от нотариуса. Вписването се извършва в срокове посочени от кредитополучателя. Възможностите са за издаване на удостоверение в рамките на 3, 5 или 10 дни, като се заплаща съответната такса. Колкото по-кратък е срокът, в който трябва да се издаде удостоверението, толкова таксата е по-висока. Определящо в случая е до колко бързо са ви необходими средствата от кредита и гоните ли конкретни срокове.

 

По всички въпроси свързани с теглене на ипотечен кредит ще получите безплатна консултация като подадете запитване в сайта ни. 

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

 

Най-добрите ипотечни оферти:

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит