Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Търся пари на заем?

При спешна нужда от пари потребителите често използват изразите търся пари на заем, спешно търся пари, търся пари на заем от лихвар, пари на заем от кредитни компании. В нашата платформа имате възможност да направите сравнение на различните кредити и да изберете продукт с ясни условия, който отговаря на вашите нужди и изисквания. Изберете и кандидатствайте директно онлайн!


Какви са вариантите да получите пари на кредит?

 

Все повече хора се възползват от възможността да вземат пари на заем, за да ги използват по конкретно предназначение. Кой вид кредит ще бъде най-изгоден и подходящ – независимо дали има нужда от спешна сума пари за сметки, пари за покупка на подарък, пари за ваканция и т.н.

 

Видове кредити за физически лица

 

Мини заем – кредит отпускан от небанкови компании, попадащ в категорията бързи кредити. Най-често се използва за малки суми пари от 50 до 500 лева. Най-често тези кредити са с период на връщане от един до няколко месеца.

 

Заем до заплата – това е бърз кредит, който е със срок от една две седмици до месец, като често може да бъде удължаван допълнително при съответните условия. Нарича се кредит до заплата, тъй като най-често е за спешни ситуакции за "запушване" на дупки до получаването на залатата. 

 

Бърз потребителски кредит – обикновено е за по-голяма сума пари от мини заемите, но все пак сравнително по-нисък от потребителските банкови заеми. Обикновено той може да е за суми от 500 до 5000 лева, като изискванията за него се увеличават спрямо мини заемите и заемите до заплата. Най-често това са кредити с месечни вноски със срок на погасяване до 1 или 3 години, в зависимост от доходите и погасителните вноски. 

 

Бързи заеми за определени категории клиенти – всички отбелязани дотук видове бързи заеми са за хора с добро финансово състояние и такива, които лесно отговарят на условията за стандартните кредитни продукти. За някои клиенти, са разработени и специализирани продукти, като например с шанс за одобрение при лоша кредитна история, за хора в пенсионна възраст, за студенти, за жени в майчинство, за хора без доказани доходи и т.н. Правилата за одобрение, обаче са в рамките само на кредитната политика на всяка една кредитна компания.

 

Видове банкови кредити за физически лица

 

Потребителски заеми – това са кредити за физически лица, които може да са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни (до 10 г.). Могат да бъдат целеви (напр. за ремонт, покупка накола) или нецелеви за текущи нужди. При всичко положения кредитоискателите трябва да отговарят, както на общите правила за кандидатстване (напр. постоянни доходи и добра кредитна история), така и на специфичните изисквания на всяка една конкретна банка.

 

Ипотечни кредити – това са жилищни кредити, които се използват за закупуване на жилище, за ремонт, за строителство, а в редки случаи могат да бъдат и под формата на нецелеви ипотечни заеми. Традиционно ипотечните кредити се предлагат от банките, като основните изисквания са добра кредитна история и доказани постоянни доходи, които осигуряват нужната кредитоспособност за погасаване на кредит, както и достатъчност на обезпечението. Освен ипотечни кредити с доказани доходи, някои небанкови кредитни компании предлагат и кредити срещу ипотека без доказване на доходите или с шанс за одобрение при просрочия в ЦКР. Следва да имате предвид, че небанковите ипотечни кредити най-често са със срок за погасяване до 5-10 години, като лихвите са по-високи от банковите поради по-високия общ риск.

 

Как да намерите изгоден вид кредит

 

В платформата parite.bg можете да изберете от различните категории, да сравните различните оферти в зависимост от избраната сума и срока на погасяване. Всички детайли свързани с цените и условията на кредитните продукти са надлежно описани и подредени за по-лесно да отсявате информацията и директно сравнение на условията на различните банки и кредитни компании.