Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Сравнение на лихви по кредитите

Вижте сравнение на лихвите и таксите по всички кредитите на банки и кредитни институции в нашата платформа. Изберете вид кредит, срок и сума на кредита, за да сравните лихвите, погасителните вноски и общата сума за погасяване по отделните кредити.

 

Сравнение на кредити

В нашата платформа можете директно да сравните погасителните вноски в различните банки и кредитни компании, като по този начин спестявате много време и пари.

 

Сравнение на лихвите и погасителните вноски:

 

Сравнение на банките и кредитните компании

Освен основните показатели, нашите консултанти се стремят да представят предимствата и спецификите на отделните кредитни продукти, банки и финансови компании, за да можете да направите ефективен и правилен избор на най-подходящия кредит на българския пазар.

 

Най-изгодната лихва по кредити

Всеки се стреми да получи най-ниската лихва за търсения кредит. Разбира се, това зависи както от условията на банките и кредитните компании, така и от индивидуалните характеристики на кредитоискателите - напр. на какви доходи получава, ползва ли други кредити, има ли добра кредитна история, каква е неговата професия, от колко време е на работа, ще бъде ли превеждана работна заплата по сметка и много други. За много големи ипотечни кредити или при висок размер на кредит за рефинансиране, може да се коментира и допълнително редуциране на лихвата, ако има конкурентна оферта от други банки с по-добри условия.