Най-изгодните кредити oт всички банки и компании | 100% безплатно ВИЖ

Сравни всички кредити

Продажба на имот с ипотека

Как се прехвърля имот с ипотека?

 

Искате да продадете апартамент, но върху него има вписана ипотека? Как може да стане прехвърлянето при наличие на ипотека?

Това, че върху имота вече има вписана ипотека не е пречка същият да бъде продаден. Важно е да уведомите предварително потенциалния купувач, за да е наясно, че има тежест. Това е важно независимо дали покупката ще бъде с кредит или със собствени средства. И в двата случая купувачът трябва да знае кога ще бъде вдигната ипотеката, за да бъде спокоен. Това обстоятелство трябва да бъде описано и в предварителния договор за покупко-продажба.

 

 

 

 

Какви са стъпките за продажба на апартамент с ипотека?

 

  • Договор за покупко-продажба - подгответе предварителен договор, в който да бъдат описани наличието на ипотеката, начините на плащане и срок за заличаване на ипотеката. Преди да оформите договора уточнете продажбата с банката кредитор. Трябва да уведомите банката.
  • Писмо ангажимент – заявете издаване на писмо ангажимент от банката. Трябва да заплатите съответната сума за издаването му. В писмото банката описва точния дълг към датата на издаване на писмото. Освен това се съдържа и информация кога се ангажира да заличи ипотеката. Това писмо е важно и е част от исканите документи от банката на купувача. В случай, че купувачът ще закупи апартамента със собствени средства това писмо също ще е необходимо, за да гарантира известна сигурност.
  • Документи за имота – като собственик на апартамент, който ще се продава трябва да набавите всички необходими документи за имота необходими за сделката.
  • Изповядване на сделката – прехвърлянето на имота се извършва в предварително уговорен ден и час при нотариус като присъстват страните по сделката.
  • Подаване на молба за погасяване на кредита – задължително трябва да подадете молба към банката за заличаване на вписаната ипотека.
  • Заличаване на ипотеката – след погасяване на кредита, банката подава молба за заличаване в Агенция по вписванията. В определения срок службата по вписвания извършва заличаването, което се отразява в удостоверението за тежести.

 

Може ли да се прехвърли имот с ипотека? – прехвърлянето на имот с ипотека е идентично с процеса на прехвърляне без наличие на тежести. Разликата е в необходимостта да бъде поет ангажимент за заличаване на ипотеката. Когато покупката на жилището е с ипотечен кредит, банката на купувача ще проследи процеса по заличаване на ипотеката. Има стандартни процедури, които се спазват и гарантират избягване на потенциални рискове.

Когато купувате имот с ипотека винаги са възможни рискове. Но, когато покупката е с банков кредит, тогава може да бъдете спокойни. Всичко ще бъде огледано и ще бъдете защитени с поемането на ангажимента за заличаване на ипотеката от банката кредитор на продавача. Освен това, банките имат опит при подобни сделки и това не е новост за тях. Така, че може да бъдете сигурни в успешното финализиране на подобна сделка.

 

Ако търсите ипотечен кредит, подайте запитване в сайта ни. Освен, че ще ви представим офертите на всички банки, ще направим сравнение на условията и ще ви консултираме по всички въпроси.

 

 

Най-изгодните ипотечни кредити

 

Виж сравнение на кредитните оферти и заяви онлайн

Лесно сравнение и избор на кредит. Най-добрите индивидуални оферти 100% безплатно.

 

 

Какъв заем може да ми бъде отпуснат?

 

 

От коя банка можете да изтеглите най-изгоден ипотечен кредит:

 

 

 

Помощ при теглене на ипотечен кредит